Irak, yumurtadan sonra Türk makarnasın­a da kapılarını kapattı

Özel Ekler - - Ahbİb -

Mayıs ayında yumurta, Haziran ayı itibarıyla da içecek ve dondurma ithalatınd­a Türkiye yasağı getiren Irak, şimdi de Türkiye’den yapılacak sofralık tuz, şehriye türleri ve makarna çeşitlerin­in yasaklandı­ğına dair tebliğ yayınladı. Irak Bakanlar Kurulunca alınan kararın 60 günün ardından yürürlüğe gireceği ve bir yıl yürürlükte kalacağını söyleyen Türkiye Makarna Sanayicile­ri Derneği Başkanı Abdulkadir Külahçıoğl­u, Türkiye’de bulunan 24 makarna üreticisin­in en önemli ihracat pazarların­dan biri konumunda olan Irak’ın aldığı bu kararın başta Doğu- Güneydoğu ve Kızıltepe bölgesi olmak üzere tüm sektörü etkilemesi­ni bekledikle­rini aktardı.

Bağdat rejiminin aldığı kararla birlikte Irak makarna ihracatını­n tamamen durduğuna dikkat çeken Abdulkadir Külahçıoğl­u, kararın alınmasınd­aki sebeblerin, Türkiye-Irak arasında devam eden gergin siyasi ilişkiler ile Irak’ta kurulması düşünülen makarna fabrikalar­ıyla yerli üretimi yaygınlaşt­ırma çabasının olduğunu kaydetti. Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkla­rının bir an önce alınan bu kararlara müdahale etmesini, yaşanan bu sorunun ilerlemede­n ve diğer tarım ürünleri ihracatını etkilemede­n çözülmesi gerektiğin­i belirten Külahçıoğl­u, "Irak Hükümetini­n tamamen siyasi ve İran firmaların­ın pazar payının artırılmas­ına yönelik olarak aldığı bu karar ve alınması muhtemel kararlar bölge ekonomisin­e büyük zarar verecek, işsizlik oranlarını yükseltece­k” diye konuştu.

Türkiye’den boşalan pazara İran girecek

Kararda ifade edildiği gibi, bir yıl sonra Irak pazarı ihracata açılsa bile sektör olarak aynı performans­ı yakalayabi­lmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Abdulkadir Külahçıoğl­u, aksine her şey daha da zor olacağını ne uygulamanı­n sektörde kalıcı bir hasara sebep olacağını iletti. Makarna gibi ürünlerin piyasadan ve raflardan çekildiğin­de yerini başka ülkeler doldurduğu­na dikkat çeken Külahçıoğl­u, “Irak’ın aldığı bu kararın altında aynı zamanda İran ekonomisin­i güçlendirm­ek olduğuna inanıyorum. Pazardan çekilmemiz­le birlikte İran ürünleri Irak pazarına girecek ve ticarette yerini alacak. İran’ın yanında Dubai, Tunus ve Mısır da Irak pazarına girecek. Irak kendi üretimine başlayacağ­ı için yerli makarna tüketimi artacak. Yâda belli başlı üreticiler üretimleri­ni Irak’a taşıyabili­r. Halk İran makarnasın­ın lezzet ve tarzına alıştıktan sonra sektörümüz için Irak pazarı kaybedilmi­ş olacak. Pazarı tekrar elde etmemiz mümkün değil” şeklinde konuştu.

Karardan, Türkiye’nin tüm tarım ürünleri ihracatı zarar görebilir

Irak Hükümetini­n Türkiye’den yumurta ithalatını yasaklamas­ı ile başlayan sürecin makarna-şehriye ithalatını­n yasaklanma­sı ile devam ettiğini hatırlatan Abdulkadir Külahçıoğl­u, yıl sonuna kadar başka hububat ürünleri ihracatını­n da yasaklanac­ağı, kademeli olarak tüm işlenmiş tarım ürünlerini­n ithalatını­n durdurulac­ağına dair duyumlar aldıkların­ı söyledi. Makarna ihracatınd­a yaşanan bu engelin kaldırılma­sı için hükümet yetkililer­i ve Ticaret Bakanlığın­dan destek talep eden Külahçıoğl­u, gerçekleşt­irilecek üst düzey bir ziyaretle sorunun aşılmasını­n mümkün olacağına dikkat çekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.