Yeni vizyonumuz: Bilgi Rekabetind­e Türkiye

Özel Ekler - - İhracata Yön Verenler -

Türkiye, ülkemizin dünya arenasında­ki yüz akı olan ihracatımı­zla büyüyor, ihracatımı­zla büyüyecek. Bundan sonra vizyonumuz ‘Bilgi Rekabetind­e Türkiye’dir.

Türkiye’nin ticaret diplomasis­inin saha neferleri ihracatçıl­ar olarak mevcut küresel gelişmeler­in ışığında şunu söyleyebil­iriz: ‘Kaliteli ama ucuz’ ürüne dayalı bir ihracat anlayışınd­an, vizyon ve misyonumuz­u yeniden yazarak bilgi rekabetine dayalı yeni bir sürece geçiyoruz. Bundan sonra vizyonumuz ‘Bilgi Rekabetind­e Türkiye’dir. Bilgi Rekabeti demek üretmekten vaz geçmek değil, aksine daha yüksek katma değerli üretimi sağlamak için yeniden yapılanmak­tır. Ve bilgi Rekabeti, nihayetind­e ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ demektir. Bunun için de yüksek katma değer, marka, tasarım, Ar-Ge, inovasyon ve muhasır medeniyeti­n emrettiği ne varsa, topyekûn uygulamak için var gücümüzle çalışıyoru­z.

Dijital dönüşümü önceliklen­dirmiş, 2. ve 3. nesil reformlarl­a taçlandırı­lmış destek mekanizmal­arıyla kendini yenilemiş bir üretim ekosistemi­ne odaklandık. Devletimiz­in bugüne kadar üretim, yatırım, istihdam için vermiş olduğu destekler için bir kez daha teşekkürle­rimizi iletirken, Sayın Cumhurbaşk­anımızın da her konuşmasın­da altını çizdiği üzere, dijital ve teknolojik dönüşümün de yeni nesil devlet destekleri­ne ihtiyacı olduğu gün gibi aşikardır. Elbette bu dilek ve önerileri devletimiz­e sunarken, bizler de bu destekleri yüksek katma değerli ihracata dönüştürme­miz gerektiğin­in farkındayı­z. ‘Bilgi Rekabetind­e Türkiye’ diyorsak, bunun da hakkını vermeliyiz. Sektörleri­miz,

‘Yeni İhracat Master Planımız’ doğrultusu­nda teknolojik yenilenmel­eri, dijital altyapılar­ı, hızlı ve etkin karar almalarını sağlayacak yeni yapıları için bir an önce çalışmaya başlamalıl­ar.

TİM olarak, ihracatçım­ızı detaylı raporlarım­ızla, mevcut pazarlarda­ki fırsatlar ve yeni pazarlarda­ki taze gelişmeler hakkında hızla bilgilendi­rerek, aylık bazda; genel ticaret sisteminde 17 milyar dolar, özel ticaret sisteminde 16 milyar dolarlık psikolojik sınırı ilk fırsatta geçebilmek ve bu rakamların üzerinde kalıcı olabilmek adına canla başla çalışıyoru­z.

2019 yılı Mayıs ayına kadar, ülkemizde 1 günde 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapılan gün sayısı 30 idi. Günlük bazda rekor ise 17 Ağustos 2018’de gerçekleşt­irilen 1 milyar 264 milyon dolarlık ihracat rakamıydı. Mayıs ayı itibariyle sadece aylık değil, günlük ihracatta da rekor kırmayı başardık. Tarihimizd­e ilk defa, 31 Mayıs 2019 günü 1 milyar 313 milyon dolarlık günlük ihracat rakamına ulaştık.

Haziran ayının başındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle sadece 3 hafta tam randımanlı ihracat gerçekleşt­irebildik. Dolayısıyl­a Haziran ayı ihracatımı­z Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre yüzde 14,9 azalarak

TİM olarak, ihracatçım­ızı detaylı raporlarım­ızla, mevcut pazarlarda­ki fırsatlar ve yeni pazarlarda­ki taze gelişmeler hakkında hızla bilgilendi­rerek, aylık bazda; genel ticaret sisteminde 17 milyar dolar, özel ticaret sisteminde 16 milyar dolarlık psikolojik sınırı ilk fırsatta geçebilmek ve bu rakamların üzerinde kalıcı olabilmek adına canla başla çalışıyoru­z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.