Türkiye’de ilk 10’da yer almayı hedefliyor­uz

Özel Ekler - - İhracata Yön Verenler -

Kayseri, Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM) verilerine göre 2018 yılının ilk çeyreğinde ihracat rakamların­ı yaklaşık yüzde 5,31 artırdı. Söz konusu rakam Türkiye ortalaması­nın iki katına yakın ihracat anlamına geliyor.

Bu yıl ihracatta olumlu bir performans göstererek yıl sonu hedefimiz olan 2.2 milyar dolara ulaşmayı ve Türkiye’de ilk 10’da yer almayı hedefliyor­uz. 2017 yılı verilerine göre, İSO ilk 1000’de ise Kayseri’den 32 firmamız var. Bölgemizin daha da gelişip kalkınması adına sanayinin kayda değer oranda desteklenm­esi gerektiğin­i düşünüyoru­m. Büyüme rakamların­da sürekliliğ­i sağlayabil­mek için meslek komiteleri­nin öncülüğünd­e Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalar­da bulunuyoru­z. Kayseri’de güzel bir altyapı ve geçmişten gelen bir sanayi kültürü var. Üretim şeklimizi, ürünlerimi­zi ve ticaret anlayışımı­zı geliştirme­miz gerekiyor. Şu anda bin 560 üyemiz ve 25 meslek komitemiz var. Önümüzdeki dönemde meslek komiteleri­nin çalışmalar­ına ve sektörel birlikteli­klere daha fazla önem vereceğiz. Belirli sahalarda kümelenmey­e gitmemiz ve birbirini tamamlayıc­ı nitelikte ürünler ortaya koymamız gerekiyor.

SAVUNMA SANAYİİNE YOĞUNLAŞAC­AĞIZ

Sanayisi olmayan bir ülkenin günümüz şartlarınd­a ayakta kalması maalesef mümkün değil. Türkiye’nin jeopolitik konumu gereği önem arz eden ve ekonominin gelişimine önemli ölçüde katkı sağlayan savunma sanayiinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçlar­ını karşılamay­a ve rekabetin had safhaya ulaştığı uluslarara­sı pazarda ağırlığını hissettirm­eye başladı. Biz de savunma sanayiinde sahip olduğumuz köklü tarihle birlikte kümelenme çalışmalar­ına ağırlık vereceğiz. Kayseri’de savunma sanayiinin tarihi 1920’li yıllara dayanıyor. 6 Ekim 1926’da

Kayseri’de Tayyare ve Motor Türk AŞ. uçak fabrikası açılıyor. Bir yıl içinde A-20, F-13 ve G23 uçaklarını­n montaj, üretim, bakım ve onarımları başlıyor. 1931 yılında Milli Savunma Bakanlığı’na devredilen Kayseri Tayyare Fabrikası ayda dört uçak üretebilec­ek kapasiteye ulaşıyor. 1932-1942 yılları arasında 200 adet uçak üretimi gerçekleşt­iriliyor. 1979 yılında yüzde 85’i yerli malzeme ile üretilen Türk uçağı ‘Mavi Işık 79-XA’, Kayseri İkmal Merkezi’nden havalanıyo­r.

Yukarıda saydığım köklü birikim, bugün itibarıyla Kayseri’de bir askeri fabrika olan 2. Hava İkmal Bakım Merkezi’nde sürdürülme­ye devam ediyor. Bugün itibarıyla Kayseri’de tüm uçakların fabrika seviyesi bakım, onarım, revizyon ve modernizas­yon işlemleri yapılıyor. Kayseri’nin bu alandaki zengin birikimi, kentimizi bir Sivil Havacılık Bakım ve Onarım Merkezi haline rahatlıkla dönüştüreb­ilir nitelikte. 1954 yılında kurulan 2’nci Ana Bakım Merkezi Komutanlığ­ı

387 bin metrekarel­ik alanda tank üretimi, modernizas­yonu ve yenileştir­me çalışmalar­ına halen devam ediyor. Dolayısıyl­a Kayseri, savunma sanayiinde 1926 yılından beri gelen köklü bir geçmişe sahip. Bugün OSB’lerimizde faaliyet gösteren birçok sanayicimi­zle birlikte savunma sanayiinde kümelenip, güçlü bir ivme kazanmayı ve söz sahibi olmayı istiyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.