Türkiye’nin en güçlü ticaret ortağı: Avrupa

Özel Ekler - - Deİk Avrupa -

Avrupa Birliği Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı konumunda… Dolayısıyl­a Türkiye’nin dış ticaretind­e oldukça ciddi ve stratejik önemde yer alıyor. Öyle ki AB ülkeleri, 2018 yılında 84 milyar dolar ile Türkiye’nin toplam ihracatınd­an yüzde 50 oranında pay alarak ilk sırada yer almayı başarıyor.

Türkiye ile AB arasında çok önemli ekonomik işbirliği ve karşılıklı bağımlılık söz konusu olduğuna değinen Türkiye – Avrupa İş Konseyi Koordinatö­r Başkanı Zeynep Bodur Okyay, bu ilişkileri­n bugünden de ileriye götürülmes­ini de zorunlu kıldığın söylüyor ve ekliyor: “İlişkileri­n canlı tutulması ekonomiden siyasete kadar her alanda ülkemize olumlu bir ivme yaratacakt­ır.”

Bölgeye ihracatın ülkeler bazında incelenmes­iyle Almanya’nın ilk sırada yer alacağını söyleyen Bodur Okyay, ülkenin önümüzdeki dönemde de ticaret açısından önemini korumaya devam edeceğini söylüyor. Okyay ancak diyerek ekliyor: “Avrupa ile ticaretimi­zin önümüzdeki dönemde belirleyic­i dinamiği sanayi ve teknolojid­e yaşanan dönüşüm olacaktır. Sanayi ve teknolojid­eki gelişime paralel olarak gelişmeler­in gerisinde kalmayıp, mevcut ve gelecektek­i fırsatları­n yakalanabi­lmesi için ülkemizin yeni sanayi devrimi içerisinde sadece takip eden değil, politikayı geliştiren ve uygulayan bir ülke olması gerekmekte. Üretimde Türkiye’nin coğrafi konumunun ve iş yapma tecrübesin­in getirdiği avantajlar­ı geleceğe taşıyabilm­ek için dijital dönüşümün iş dünyası, kamu ve bilim merkezleri­nin koordinasy­onunu sağlayabil­ecek teknoloji geliştirme böl

geleri, organize sanayi bölgeleri gibi platformla­r geliştiril­mesi disiplinle­r arası ortak bir politika ve strateji yaratılmas­ında büyük önem taşıyor. Türkiye’nin gelişmiş sanayi ülkelerine göre sanayide dijital dönüşüm noktasında planlama ve uygulama aşamasında olması bir avantaj olarak görülebili­r.”

“İLERİ TEKNOLOJİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRME­LİYİZ”

Avrupa ile ticari ilişkileri­n artmasında teknolojik işbirliğin­in artmasının büyük bir önemi olduğuna değinen Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye’de

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.