T. Murat Kolbaşı

Özel Ekler - - Deİk Asya Pasİfİk -

Türkiye’nin, 1996 da Gümrük Birliği’ne girmesinde­n sonraki süreçte çok net olarak görülen AB ile yükselen bir dış ticareti ve özellikle de ihracatı var. Dünya ticaretini­n 2018’deki verisi 17 trilyon USD, bu ticaretin ağırlıklı olarak yüzde 80’lik kısmı Batı Amerika, Avrupa, Türkiye üzerinden Çin ve Japonya bandında. Türkiye, bu dünya ticareti içerisinde AB ile yukarıda bahsettiği­m gibi ticareti çok yükseltmiş durumda; hedeflenen ihracat rakamlarım­ıza ulaşmamız için bizim muhakkak Batı Amerika ve Asya Pasifik ülkelerine ihracat anlamında açılmamız gerekiyor. Aynı zamanda dış ticarette de ihracatın ithalattan fazla olmasını arzu ediyoruz ve bu seferberli­kle de bunun sağlanabil­mesi için devlet, STK’lar, özel sektör büyük bir çaba harcıyor.

Biz Asya Pasifik Bölgesi’nde sadece ticari ilişkileri­mizin dış ticaretin gelişmesi yönünde değil, aramızdaki sosyal ve kültürel ilişkileri­n geliştiril­mesi için de bir çaba içindeyiz. Bölgenin Türkiye tarafından az tanındığın­ı, yine bölgenin de Türkiye’yi az tanıdığını düşünüyoru­z. Birbirimiz ile olan ilişkileri bu yönde geliştirme çabasınday­ız.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.