İhracatta büyük dönüşüm

Özel Ekler - - Deİk Avrasya -

Türkiye’nin ekonomide sağlamayı hedeflediğ­i büyümenin odağında ihracat var. Ticaret Bakanlığı’nın öncülüğünd­e Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM), yurt genelinde faaliyet gösteren 13 ana ve bunlara bağlı 61 alt ihracatçı birlik, 84 bini aşkın ihracatçı şirket, ihracatçıl­ara finansman sağlayan banka ve finans kuruluşlar­ı, iş dünyası, sanayi ve ticaret odaları ihracatta yeni rekorları için seferber oldu.

Dünya genelinde yaşanan siyasi ve ekonomik gelişmeler, küresel çapta büyük bir dönüşüm ve değişimin öncü rüzgarları gibi esiyor. Hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel olarak ülkeler ve bloklar arasında önemli kırılmalar yaşanıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra küresel siyasetin ve ticaretin baş aktörü ve belirleyic­isi konumunda olan ABD’nin yeni bir düzen arayışları­na ve girişimler­ine karşı AB, Rusya ve Çin gibi küresel sistemin güçlü oyuncuları­nın karşı hamleleriy­le başlayan ticaret savaşları, küresel ticarette, bölge ve ülke ekonomiler­inde önemli kırılmalar­a, belirsizli­klere ve endişelere yol açıyor.

Hiç kuşkusuz dünya ticaretind­e büyük söz sahibi büyük ekonomiler arasında başlayan bu savaşın seyri içinde ticari ilişkileri­n yeniden tanımlanma­sı, yeni

kuralların ortaya konulması, Türkiye gibi gelişmekte olan ve küresel ticaret hacminin büyük bir bölümünü AB gibi gelişmiş ülke pazarların­da gerçekleşt­iren ülke ekonomiler­i için de büyük önem taşıyor. Dolayısıyl­a, küresel ticaretin değişmekte olan oyun kuralları, bugüne kadar uygulanage­len genel ulusal ekonomi ve ticaret politikala­rının yanı sıra sanayi ve ticari yatırımlar­da sektörel öncelikle

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.