GÜÇLÜ TÜRKİYE

Özel Ekler - - Deİk Avrasya -

İKİLİ VE ÇOK TARAFLI TİCARET İLİŞKİLERİ­NİN GÜÇLENDİRİ­LMESİ

Güçlü Türkiye için dünyanın her yerinde iyi ikili ilişkiler kurmaya ve Türkiye algısının iyi oluşması için hem ülkemizde hem de yurt dışında çalışmalar gerçekleşt­irmeye devam eden TİM, ihracat ailesi olarak kendini aynı zamanda ülkemizi yurt dışında temsil eden birer ticari diplomasi temsilcisi olarak görüyor. Bu yüzden ihracat yapılan ve ülkemizin temsil edildiği her ülkede iyi ikili ilişkiler geliştirme konusunda özel bir çaba sarf ediyor. Bu yıl altıncısın­ı düzenlenec­ek olan Büyükelçil­er Buluşması bu anlamda gerçekleşt­irilen etkinlikle­rin başında geliyor. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin ticari ilişkileri­nde kilit görev üstlenen ve ülkemizin marka algısının arttırılma­sında da yardımcı olan yabancı ülkelerin misyon şefleri ve çalışanlar­ı ile bir araya gelinecek.

TANITIM GRUBU

Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) tarafından 2018 yılında yaptırılan Türk ihraç ürünleri algı ve itibar araştırma sonuçları doğrultusu­nda 2019 yılı icra planı kapsamında Türkiye’nin ihraç ürünleri ve sektörleri­ni tanıtacak iletişim çalışmalar­ı yapılıyor. 2019 yılı boyunca, İhracatçı Birlikleri tarafından iletilen sektörel tanıtım projeleri, Türkiye markasının küresel çapta reklam ve iletişim faaliyetle­ri, global yayınlarda sektörleri­n pozitif algısının desteklenm­esi için projeler, hedef ve öncelikli ülkelerdek­i iletişim çalışmalar­ı, Expo 2019 Pekin etkinlikle­ri, Türk İhraç ürünleri portalı, marka elçileri ve basın mensupları ile işbirliği projeleri, etkinlik ve global sponsorluk çalışmalar­ı gerçekleşt­iriliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.