GÜÇLÜ EKONOMİ

Özel Ekler - - Deİk Avrasya -

DIŞ TİCARET FAZLASI VEREN TÜRKİYE

TİM, ihracatın ekonomik büyümenin en önemli aktörü olduğu düşüncesi ile, sürdürüleb­ilir bir büyüme modeli oluşturabi­lmek için, ihracatın değer, miktar ve niteliğini arttırmanı­n Türkiye ekonomisi için en sağlıklı büyüme rotası olduğu kanaatinde. Rakamsal olarak ihracat hedefleri belirtilmi­ş olsa da, güçlü bir ekonomi için hedefi “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” olarak görüyor.

BÜYÜME, İSTİHDAM VE EKONOMİYE İHRACATIN KATKISININ ARTIRILMAS­I

Türkiye olarak güçlü ekonomi yolunda ihracat temelli büyüme yolunun seçilmesi kritik önemde. İhracatın büyüme, istihdam ve ekonomiye katkısını artırma yolunda üretimde ithalatın payını daha aşağıya çekecek, ara malı ve yatırım mallarında yerli üretim stratejisi geliştirec­ek bir anlayışla hareket edilmesi büyük önem taşıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.