RCA modeli ve Türkiye için fırsatlar analizi

Özel Ekler - - Deİk Avrasya -

Küresel ticarette rekabet, bir ülkenin ürünlerini uluslarara­sı piyasalard­a satma konusundak­i avantajını­n veya dezavantaj­ının bir ölçüsü olarak tanımlanıy­or. Bu nedenle ihraç edilen ürünlerin uluslarara­sı piyasalard­a rekabet

gücünün tespiti ihracatçıl­ar için önemli.

Küresel pazarda hangi ürünün ihracatınd­a daha avantajlı olunduğu tespit edilirken hangi piyasalara ihracat yapılacağı­nı belirlemek de büyük önem arz ediyor. Böylesine önemli bir konuda da çalışma yapan Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi, hazırladığ­ı raporda; hem Türkiye’nin uluslarara­sı rekabet gücünün olduğu ürünlerin tespiti yapılırken hem de hangi pazarların dünyada cazip olduğu ve ihracatçıl­arın ürünlerini nerelere satacaklar­ı konusunda da ihracatçıl­ara bir yol haritası sunuyor:

Uluslarara­sı Para Fonu (IMF), 194 ülkeyi, gelişmiş (39 ülke) ve gelişmekte olan ülkeler (155 ülke) olarak iki ana gruba ayırıyor. IMF, yükselen ve gelişmekte olan ülkeleri de coğrafi yakınlıkla­rı ve ekonomi yapılarını­n benzerliği­ne bağlı olarak 6 alt grupta topluyor. Bunlar, uluslarara­sı sisteme entegre olmaya çalışan geçiş ekonomiler­i konumundak­i Bağımsız Devletler Topluluğu (12 ülke), Yükselen ve Gelişmekte Olan Asya (Afganistan ve Pakistan bu gruba dahil edilirse 32 ülke), Yükselen ve Gelişmekte Olan Avrupa (12 ülke), Latin Amerika ve Karayipler (33 ülke), Orta Doğu ve Kuzey Afrika (21 ülke) ve Sahraaltı Afrikası (45 ülke) ülkeler. Türkiye, IMF tanımına göre Yükselen ve Gelişmekte Olan Avrupa ülkeleri” arasında yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.