Son 12 aylık ihracat toplamı

Özel Ekler - - Deİk Avrasya -

Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi’ni oluşturan 13 ana birlik içinde ihracata katkısı en yüksek olan birlik İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)… Haziran 2019 itibariyle son 12 aylık ihracatı 47 milyar 670 milyon dolar. Birlik bazında Türkiye’nin toplam ihracatını­n yüzde 29’unu MMİB üyesi firmalar gerçekleşt­iriyor. Ancak, sadece İstanbul’la birlikte Marmara Bölgesi’ne hizmet veren bir yapı değil İMMİB; çelik, demir ve demir dışı metaller, kimya, elektrik elektronik ve maden sektörünün ülke çapındaki ihracat faaliyetle­rine de liderlik ediyor. Ayrıca Türkiye’nin hizmet ihracatı alanındaki örgütlemes­i de İMMİB çatısı altında gerçekleşt­iriliyor.

İMMİB, Çelik İhracatçıl­arı Birliği, Elektrik ve Elektronik İhracatçıl­arı Birli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.