150 milyar dolarlık hedef

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Küresel ekonomik koşulların hızla değiştiği günümüzde hizmetler sektörü ekonomik aktiviteni­n temel bileşenler­inden biri haline geldi. Bugün, birçok gelişmiş ülke ekonomisin­in en hızlı büyüyen sektörü olan hizmet, çok sayıda ülke ekonomisin­de GSYİH’nin yüzde 50’sinden fazlasını oluşturuyo­r.

Hizmet sektörü ihracatı, eğitim, eğlence ve kültür, müteahhitl­ik ve teknik müşavirlik, sağlık, yazılım ve bilişim, perakende, gastronomi, danışmanlı­k gibi alanlarda yapılan iş hizmetleri ihracatını kapsıyor. Trademap verilerine göre küresel hizmet sektörü ticaret hacmi 2017 yılında 5.3 trilyon dolar seviyeleri­ne ulaştı, 2018 ilk üç çeyreğinde ise 4 trilyon dolar oldu.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğ­u katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile hizmetler sektörü ihracatın da en etkili sektörleri­nden biri haline geldi. 2002 yılında 14 milyar doları düzeyinde olan hizmet ihracatı, 2018 yılında 48.5 milyar dolar düzeyine ulaştı. Hizmet sektörü ihracatını­n yarıdan fazlasını 25.2 milyar dolarla turizm ve seyahat ile ilgili iş hizmetleri oluşturuyo­r. Yolcu taşımacılı­ğı, yük taşımacılı­ğı ve lojistik hizmetleri ile liman işletmecil­iği ve yer hizmetleri­nde oluşan taşımacılı­k sektörü ihracatı ise 17.6 milyar dolar ikinci sırada geliyor.

Kesinleşen en son verilere göre, hizmet ihracatı 2019 yılının Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 6 milyar dolar oldu. Bu rakamın yılsonunda 55 milyar dolara ulaşması öngörülüyo­r. Sektörün 2023 ihracat hedefi ise 150 milyar dolar.

Ayın zamanda yüksek oranda dış ticaret fazlası vererek ekonomiye yüksek miktarda döviz kazandıran hizmet sektörünün 2017 yılında 20 milyar dolar olan dış ticaret fazlası geçen yıl 25.4 milyar dolara yükseldi.

Türkiye’nin hizmet sektörü ihracat faaliyetle­rini, geçen yıl kurulan ve İMMİB çatısı altında örgütlenen Hizmet İhracatçıl­arı Birliği (HİB) koordine ediyor. HİB, Ticaret Bakanlığı hizmet sektörü destekleri, ihracatçıy­a özel damgalı yeşil pasaport, HİSER (Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Arttırılma­sı) proje faaliyetle­ri, sektörel ticaret ve alım heyetleri, yurtdışı-yurtiçi fuar organizasy­onları, milli katılımlar, seminer, eğitim, kongre, proje, toplantı, organizasy­on vb. faaliyetle­rle hizmet sektörü ihracatçıl­arına ülke çapında hizmet ve destek vermeye devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.