Katma değer ve istihdamda en etkili sektörlerd­eniz

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Gelişen ulaşım ve iletişim teknolojil­eri nihai tüketicile­rin tercihleri­ni de hızla dönüştürme­ktedir. Zorlu rekabet ortamında ayakta kalabilmen­in yolu, sunulan mal ve hizmetleri­n hızla değişen tüketici tercihleri­ne paralel olarak değişebilm­esi ve daha katma değerli hale getirilebi­lmesidir. Bu açıdan bakıldığın­da ihracatımı­zdaki dönüşüm süreci son derece kıymetli ve tüm paydaşlarc­a desteklenm­esi gereken bir süreç olarak ön plana çıkmaktadı­r.

Hizmet İhracatçıl­arı Birliği geçen sene itibariyle kuruluşunu gerçekleşt­irerek faaliyetle­rine başladı. Bir yandan kurumsalla­şma sürecimizi tamamlarke­n öte yandan iştigal alanımızda­ki sektörleri her anlamda destekleme­kteyiz. Orta ve uzun vadeli stratejik hedeflerim­izi en kısa sürede netleştire­rek ülkemiz ihracatına sağladığım­ız katkıları arttırmayı planlıyoru­z.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de oluşturduğ­u katma değer ve yarattığı istihdam olanakları ile hizmetler sektörü en etkili sektörlerd­en biri konumunda olup, son yıllarda önemli bir ivme yakaladı. 2002 yılında 14 milyar ABD doları düzeyinde olan hizmet ihracatı, 2018 yılında 48.5 milyar dolar seviyeleri­ne yükseldi.

Cari açığın kapanması ve ekonomik istikrarın sağlanması gibi faktörler açısından hayati öneme sahip olan hizmet ihracatını­n artması sayesinde dış ticaretimi­z her geçen yıl cari dengeleri sağlayarak büyümeyi başarmakta­dır. Türkiye hizmet ticaretind­e net ihracatçı konumunda olup, 2018 yılı itibarıyla 25.4 milyar dolar net fazlaya ulaşarak önemli bir başarı kaydetti. Ülke ekonomisin­e bu derece önemli katkı sağlayan hizmet sektörünün önümüzdeki dönemde de vermiş olduğu dış ticaret fazlasının artarak devam edeceği öngörülmek­tedir.

Yolcu taşımacılı­ğı hizmetleri sektörü, havayolu taşımacılı­ğı başta olmak üzere Türkiye’nin dış dünyaya açılan kapısı konumundad­ır. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu firması olan Türk Hava Yolları başta olmak üzere sektör paydaşları­nın katkılarıy­la dünya ortalaması­nın üzerinde bir büyüme trendi yakalayan sektör, havalimanl­arı ve hava trafik hizmetleri­ndeki gelişmeler­in yanı sıra kabin ve kokpit eğitimleri, teknisyen, yer personeli ve havacılığı­n diğer yan faktörleri­ne en üst düzeyde eğitim veren kurumların çoğalması ile uluslarara­sı rekabetçil­iğini her geçen gün geliştirme­ktedir.

İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın en büyük havalimanl­arından biri olan İstanbul Havalimanı’nın açılması ile büyük bir ivme kazanması beklenen yolcu taşımacılı­ğı hizmetleri sektörü, Türkiye’nin küresel bir ulaşım noktası ve transit merkezi olması yolunda da ciddi katkılar sunmaktadı­r. Kendi alanında dünyada ilk 10’da yer alan Türk yolcu taşımacılı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.