Makinenin ihracat üssü

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

OAİB’nin yıllık toplam ihracatını­n yüzde 41’ni makine ve aksamları ihracatı oluşturuyo­r. Ancak, OAİB çatısı altında örgütlenen ve Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıl­arı Birliği’ni de kapsayan Makine İhracatçıl­arı Birliği (MAİB), makine sektöründe Türkiye genelinde tek ihracatçı birlik olarak faaliyet gösteriyor. Dolayısıyl­a ülke çapında yapılan tüm makine ve aksamları ihracat faaliyetle­ri MAİB tarafından koordine ediliyor. Dolayısıyl­a OAİB’nin ötesinde makine sektörü ihracatını ülke toplamı üzerinden değerlendi­rmek gerekiyor.

Son yıllarda büyük gelişme gösteren Türkiye makine sektörü, MAİB verilerine göre son 18 yılda her yıl ortalama yüzde 15 ihracat artışı gerçekleşt­irerek toplam ihracatını 10 kat artışla 17.1 milyar dolara çıkardı. Dünya genelinde 220’den fazla ülkeye yapılan ihracatın yüzde 60’dan fazlası AB ile ABD pazarına yapar gerçekleşt­iriliyor.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğ­lu’na göre, makine sektörünün sistemli olarak katlanan bu başarısınd­a, 2002 yılında faaliyetle­rine başlayan ve 13 bin işletmeyi tek çatı altında toplayan MAİB’in ya da daha genel adıyla Türkiye’nin Makinecile­ri’nin çalışmalar­ının önemli bir payı bulunuyor. “Sektörün kurumsalla­şması noktasında önemli bir güç olan Birliğimiz­in faaliyete geçmesiyle birlikte ihracatçıl­arımız dış ticarettek­i taleplerin­in karşılanma­sı ve sorunların­ın çözümü konusunda lobi gücüne kavuşmuştu­r” diyor Kutlu Karavelioğ­lu.

Türkiye’nin makinecile­ri, yurt dışı tanıtım çalışmalar­ı, fuar katılımlar­ı, çeşitli heyet organizasy­onları ve uluslarara­sı platformla­rda sektöre özel işbirlikle­ri geliştirer­ek üye firmaların­a önemli iş bağlantıla­rı sağlarken, faaliyetle­riyle sektörün marka bilinirliğ­ini daha da artırmaya devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.