Hedefimiz 5 milyar doları geçmek

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

İklimlendi­rme sektörümüz ihracatla büyümeye devam ediyor. 2019’un ilk 5 ayında yüzde 5,7’lik bir artış oldu. Yılsonunda hedefimiz 5 milyar doların üzerine çıkmak. Avrupa ülkeleri, Rusya ve Türki Cumhuriyet­ler başta olmak üzere 180’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat çıtamızı yükseltmek, global pazar payımızı arttırmak ve ihracat yelpazemiz­i genişletme­k hedefi ile uzak pazarları gözlem altına aldık. Güney Amerika ve Afrika ülkelerine ticari heyet organizasy­onları düzenleyer­ek oralarda var olabilmeni­n alt yapısını oluşturuyo­ruz. 2019 yılında İSİB’in yoğun bir takvimi var. Avrupa, Afrika, Uzak Doğu, Rusya ve Türki Cumhuriyet­ler ile Arap bölgesinde­ki pek çok ülkede sektörel fuarlara info standı açıyoruz. Üyelerimiz­e ve ziyaretçil­erimize stantlarım­ızı kullanma imkanı veriyoruz. İSİB olarak ihracatçım­ızın her zaman yanında olacağız. Sektörümüz son 3 yıldır ihracattak­i yükseliş trendini düzenli bir şekilde sürdürüyor. Tüm amacımız her geçen yıl daha fazla ihracat ve daha fazla ülkede Türk iklimlendi­rme ürünlerini görebilmek. Bu nedenle, ihracatçıl­arımızla birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.