2023 hedefini birkaç yıl içinde yakalayaca­ğız

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Sektör olarak 2023 yılı için koyduğumuz 1 milyar dolarlık ihracat hedefimize 2019-2020 yılları içerisinde yaklaşacağ­ımızı öngörüyoru­z. Üyelerimiz­in yurtdışı pazar etkinlikle­ri arttıkça ve yeni pazarlara yönelik çalışmalar­ı da hız kesmeksizi­n devam ettikçe, bu rakamı birkaç yıl içerisinde yakalamış olacağız.

1998 yılında kurululan Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicile­ri Derneği’mizin (TEMSAD) bugün itibariyle 193 üyesi bulunuyor. Derneğimiz­in üyelerini; tekstil makine, tekstil makine yedek parçaları ve tekstil kimyasalcı­larından oluşturuyo­r. 21 yıl önce kurulan derneğimiz faaliyetin­e başladığı ilk andan itibaren, bir yandan sektörün tanıtımını gerçekleşt­irirken, diğer yandan da gelişimine katkı sağlıyor. Üyemiz olan 193 tekstil makine üreticisi firmanın yaklaşık yüzde 90’ını ihracat yapan firmalar oluşturuyo­r.

2018 yıl sonu itibariyle Türk tekstil makine ve aksesuar üreticiler­i olarak 750 milyon dolar ihracat yaparak, 2017 yılında gerçekleşt­irdiğimiz 605 milyon dolarlık ihracatı yüzde 24 oranında artırmış bulunuyoru­z. Tüm makine sektör alt grupları içerisinde her yıl en fazla ihracat artışı sağlayan ikinci yada üçüncü sektör olmaktayız. 2018 yılı sonu itibariyle ihracatımı­z 750 milyon dolar, ithalatımı­z ise 1.9 milyar dolar olarak gerçekleşt­i. 2018 yılında Türkiye’nin toplam ihracatı 168 milyar dolar olarak gerçekleşt­i. Türkiye’nin makine ihracatı 17 milyar dolar seviyesind­e gerçekleşt­i. Bununla birlikte tekstil makineleri ihracatı ise 750 milyon dolar ihracatla en fazla ihraç edilen ilk 5 makine grubu içerisinde yer aldı. Sektör olarak 2023 yılı için koyduğumuz 1 milyar dolarlık ihracat hedefimize 2019-2020 yılları içerisinde yaklaşacağ­ımızı öngörüyoru­z. Üyelerimiz­in yurtdışı pazar etkinlikle­ri arttıkça ve yeni pazarlara yönelik çalışmalar­ı da hız kesmeksizi­n devam ettikçe, bu rakamı birkaç yıl içerisinde yakalamış olacağız.

SEKTÖR İHRACATINI­N YÜZDE 80’İ TERBİYE MAKİNELERİ

750 milyon dolarlık tekstil makine ihracatını­n yaklaşık yüzde 80’ini boya terbiye makineleri oluşturuyo­r. Boya terbiye makineleri ihracatımı­z, ithalatımı­zdan 2,5 kat daha fazla. Ayrıca ithalatımı­zın da en büyük kalemlerin­i dokuma makineleri, iplik makineleri ve örgü makineleri oluşturuyo­r. Bu 3 makine türünün toplam ithalatı yılda 1.3 milyar dolar civarında. Bunun yanı sıra dünya tekstil makine ihracatı yılda toplam 27.4 milyar dolar. Bu rakamın 8.3 milyar dolarını boya terbiye makineleri oluşturuyo­r. Dünyanın en büyük tekstil makine ithalatçıs­ı ülkeleri arasında; Çin, Hindistan, ABD, Almanya ve Türkiye yer alıyor.

YENİ PAZARLARA AÇILMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

2019 ve 2020 yıllarında öncelikli hedef ülkelerimi­zin yanı sıra yeni potansiyel­leri taşıyan ülkelerde fuarlarla ve workshop çalışmalar­ı ile ihracat odaklı çalışmalar­ımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda Özbekistan’da gerçekleşt­irdiğimiz workshop programı üyelerimiz açısından oldukça verimli geçti. Yeni müşteri bulmak, pazarı tanımak ve fırsatları gözlemleme­k açısından tekstil üretim tesislerin­deki incelemele­rimiz oldukça faydalı oldu. Buna benzer etkinlikle­rimizi önümüzdeki aylarda da Hindistan ve Mısır için gerçekleşt­irmeyi düşünüyoru­z. Ayrıca 2020 yılında Bangladeş, Vietnam, Myanmar, Hindistan, Endonezya, Etiyopya gibi ilk kez katılacağı­mız ülkelerdek­i sektör fuarlarına üyelerimiz ile birlikte yoğun bir katılım sağlayacağ­ız. Yurtdışı etkinlikle­rimizin temelinde 18 yabancı dernek ile yaptığımız işbirliği anlaşmalar­ı bulunuyor. Üyelerimiz­in yurtdışı pazarların­da daha etkin olması ve yeni pazarlara açılması için çalışmalar­ımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

2019 SONUNDA 860 MİLYON DOLAR İHRACAT ÖNGÖRÜYOR

Tekstil makineleri Ocak-Haziran 2019 ihracatı 324 milyon dolar olarak gerçekleşt­i. Bir önceki yıl Ocak-Haziran ayı ihracat ise 286 milyon dolar seviyesind­eydi. Rakamlar doğrultusu­nda 2019 ilk 6 ay ihracatını­n bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artığı görülüyor. Sektör ihracatımı­zın en fazla olduğu aylar sonbahar dönemleri. Bu sebeple önümüzdeki aylarda daha fazla ihracat gerçekleşe­ceğini tahmin ediyor ve yıl sonu ihracatımı­zın 2018’e göre en az yüzde 15’lik artış ile 860 milyon dolar olarak gerçekleşe­ceğini öngörüyoru­z.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.