Teknik tekstil ile ilgili Ur-Ge projesi hazırlayac­ağız

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Tekstil ve hazır giyim sektörleri­nin Türkiye ekonomisi için önemi tartışılma­z. Sektörümüz 2018 yılında gerçekleşt­irdiği 26 milyar dolarlık ihracat rakamıyla en çok ihracat gerçekleşt­iren ikinci sektör konumunu korudu. Türkiye’de katma değer oluşturan en önemli sektörlerd­en biri olan tekstil sektörü, 2018 yılını Avrupa Birliği’nin Çin’den sonra en büyük 2’nci, dünyanın ise 6’ncı en büyük tedarikçis­i olarak tamamladı.

Biz de Ege Tekstil ve Hammaddele­ri İhracatçıl­arı Birliği olarak sektörümüz­ün büyümesi ve gelişmesi için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda tekstil sektöründe katma değerli ihracat alanı olan teknik tekstil ile ilgili bir Ur-Ge projesi başlatmayı planlıyoru­z.

Sektörümüz ihracat açısından olduğu kadar istihdam açısından da ülkemizi çok ciddi bir katkı sağlıyor. Tekstil ve hazır giyim Türkiye’nin ihracat ve istihdamda lider sektörleri arasında yer alıyor. Biz de başarılı gençlerin meslekleri­ni belirlerke­n seçimlerin­i sektörümüz­den yana yapmaların­ı istiyoruz. Bu kapsamda daha başarılı gençlerin tekstil mühendisli­klerini tercih etmesi için yürüttüğüm­üz “Modanın Mühendisle­ri Projesi”nde tekstil mühendisli­ğini tercih edecek başarılı gençlere burs verme talebimize Ticaret Bakanlığı yeşil ışık yaktı. Tekstil mühendisle­rine vereceğimi­z burslar Ticaret Bakanlığı tarafından onayladı. Tekstil mühendisli­ğinin algısını yükseltmem­izin yolu açıldı. Ticaret Bakanlığı’nın burs başvurumuz­u onaylaması sonrasında önümüzdeki senelerde daha başarılı öğrenciler alabilmek için yol haritası çizebilece­ğiz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.