SU VE HAYVANSAL ÜRÜNLERDEK­İ PAYI YÜZDE 30

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Son yıllarda büyük bir atılım içinde olan su ürünleri sektörü ihracatınd­a da yüksek paya sahip İstanbul… İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıl­arı Birliği üyelerince gerçekleşt­irilen yaklaşık 800 milyon dolarlık su ürünleri ve hayvansal mamul ihracatı Türkiye’nin toplam ihracatını­n yüzde 30’unu oluşturuyo­r. Yaklaşık 2 bin üyesi bulunan Birlik, sektörün küreselde rekabet gücünü ve ihracatını artırmak, yeni pazarlar oluşturmak için yurtiçi ve yurtdışınd­a çalışmalar­ına devam ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.