2.5 milyar dolar başar

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

1 MİLYAR DOLAR

DENİB üyeleri geçen yıl 2 bin 600’den fazla ürün grubunda dünya genelinde 171 ülkeye 2.5 milyar dolarlık ihracat gerçekleşt­irdi. Bu rakam Birlik tarihinde gerçekleşt­irilen en yüksek değer oldu. Bu yılın ilk 6 aylık ihracat toplamı ise 1.2 milyar dolar seviyesind­e.

HAZIRGİYİM VE TEKSTİL

İhraç edilen ürünlerin yarıdan biraz fazlasını hazırgiyim ve tekstil ürünleri oluşturuyo­r. İkinci sırada yüzde 15 payla elektrik elektronik ve hizmet sektörü geliyor. Bu sektörleri yüzde 9 payla demir ve demir dışı

metal, yüzde 5,6 ile madencilik sektörü ürünleri takip ediyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.