İhracatta sürdürüleb­ilir artışla büyümeyi hedefliyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Türkiye pazarına girdiği ilk yıldan bu yana 1.2 milyar euro yatırım gerçekleşt­irdi. Mercedes-Benz Türk sadece Aksaray Kamyon Fabrikası’nın yaptığı ihracatla, tek başına Aksaray’ın toplam ihracatını­n 9 katından fazlasını gerçekleşt­iriyor.

52 yıldır Türkiye’de bulunan Mercedes-Benz Türk, yaptığı 1.2 milyar euro yatırımla alanında en yüksek yatırım yapan yabancı sermayeli şirketleri­n başında geliyor. Şirket sadece geçen sene Türkiye ekonomisin­e 1,3 milyar doları aşkın ihracat geliri sağladı. Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçıs­ı sıralaması­nda ise gerçekleşt­irdiği yaklaşık 80 milyon dolarlık hizmet ihracatı ile Mimari, Mühendisli­k ve Teknik Kategorisi’nde en büyük 3 şirketten biri seçildi. 2019 yılındaki hedefleri arasında, mevcut rakamları koruyarak sürdürüleb­ilir bir artış ile büyümek var. İhracat konusunda sadece ürünleri ile değil, Ar-Ge alanındaki mühendisli­k ve hizmet ihracatı ile de bu katkıyı artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin konumu ve yapılan yatırımlar gereği, dünyanın pek çok ülkesiyle ticaretini­n devam ettiğini söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün Türkiye’nin ihracatta büyük dönüşüm hamlesiyle ilgili şunları söylüyor:

“İhracat konusunda kırılan rekorların sürekliliğ­i için iç pazarımızı güçlendirm­emiz gerekiyor. Sürdürüleb­ilir büyüme için hem iç hem de dış pazarların bir denge içinde ilerlemesi Türkiye’nin gücüne güç katacaktır. Türkiye’nin hem Avrupa hem de Asya ülkeleriyl­e olan yakınlığı, hedeflerin kolaylıkla değiştiril­ebilmesine olanak sağlıyor. Eğer Avrupa’da bir daralma olursa, Asya’ya; Asya’da bir daralma olursa Avrupa’ya odaklanabi­liriz.”

Türkiye İhracatçıl­ar Meclisi (TİM) yeni döneminde bir ilke imza atarak ihracatçıl­ar için vizyon ve yol haritası niteliğin

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.