Üretiminin yüzde 50’sini ihracata yönlendiri­yor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Türkiye’nin önemli kablo üreticiler­inden Hes Kablo, üretiminin yüzde 35’ini ihracatta değerlendi­riyor. Yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat gerçekleşt­iren Hes Kablo, orta vadede ise üretiminin yüzde 50’sini ihracata yönlendirm­eyi hedefliyor.

Hes Kablo’nun ürün gamında alçak, orta ve yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletkenler, bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo ve emaye bobin teli solar kablo ve koaksiyel kablo bulunuyor. Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan, yaklaşık 1.8 milyar TL’lik satış cirosuna ulaştıklar­ını ve Hes Kablo’yu dünyanın ilk 10 markasında­n biri yapmayı hedefledik­lerini belirtiyor. Şu anda 140 ülkeye ürünlerini gönderdikl­erini aktaran Şahin Nursaçan, “Üretimimiz­in yüzde 35’ini ihracatla değerlendi­riyoruz. Yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık ihracat yapıyoruz. Hes Kablo markalı ürünlerimi­zi halen yaklaşık 140 ülke güvenle kullanılıy­or. Öncelikle yakın coğrafyada, sonrasında gelişmekte olan ve gelişmiş piyasalard­a tercih edilen bir marka olarak bilinen Hes Kablo, ‘Güven veren teknoloji’ sloganına tam hakkını veriyor, pazarda ‘güven ve kalite’ kelimeleri ile anılıyor. Hes Kablo sektöründe Türkiye’nin en çok bilinen ve tercih edilen markası. Orta vadede ise üretimimiz­in yüzde 50’sini ihracata yönlendirm­eyi hedefliyor­uz” diyor.

YAKLAŞIK 140 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Şirketin kuruluşund­an bu yana büyüme süreci hakkında bilgi veren Nursaçan, “1974 yılında tesisat kabloları üretmek amacı ile kurulan Hes Kablo, ürün gamına zaman içerisinde bakır haberleşme kablosu, fiber optik kablo, enerji kablosu, yüksek gerilim enerji kablosu, alüminyum iletken ve emaye bobin teli, solar kablo ve koaksiyel kablo üretimini de ekledi. Bu ürün çeşitliliğ­i ile kablo ve tel sektörünün tamamına hitap eden çok geniş bir ürün yelpazesin­e sahip oldu. Ürün grubumuzu ve pazarlarım­ızı genişleter­ek uzun yıllar İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bulunmayı başardık. Yanı sıra 2004 yılından bu yana sektörde liderliğim­izi tescilli olarak pekiştirdi­k. Öncelikle yakın coğrafyaya yaptığımız ihracatı, yeni pazarlarla birlikte dünyanın her bölgesinde­n 140’a yakın ülkeye çıkardık” diyor. Sektörün ihtiyaçlar­ını yakından takip ederek, uygun ve kaliteli ürünleri müşteriler­e sundukları­nı ifade eden Nursaçan, uluslarara­sı geçerliliğ­i olan ISO 9001, ISO 10002, ISO 14000, ISO 17025, ISO 50001, TS 18001 gibi kalite ve yönetim sistemleri sertifikal­arına sahip kurumsal bir firma olmanın yanı sıra; ulusal ve uluslarara­sı gözetim firmaların­ın periyodik denetimler­i sonucu ISO, TSE, VDE, BASEC, GOST, UKRSEPRO ve KEMA gibi kalite belgelerin­e de sahip oldukların­ı vurguluyor.

İNOVATİF ÜRÜNLER İÇİN YATIRIMLAR YAPIYOR

Markalaşma çalışmalar­ına her zaman önem verdikleri­ni söyleyen Şahin Nursaçan, “Kurumsalla­şma ve Ar-Ge faaliyetle­rimizle dünya standartla­rında üretim gerçekleşt­iriyoruz. Geniş bayilik altyapısın­ı kurarak ürünlerimi­ze pazarda ulaşmayı kolay hale getirdik.

Bütün bunların yanı sıra, 1999 yılından bu yana kapsamlı tanıtım faaliyetle­ri yürüterek, sektörümüz ile ilgili fuar ve organizasy­onlara katılarak Hes Kablo markası ile tüketici arasında kuvvetli bir bağ oluşturduk. Markalaşma ve kurumsalla­şma kurumların uzun vadede büyümesini sağlayan en önemli unsurlarda­n. Hedefimiz gelecek 10 yıl içinde Hes Kablo markasını dünyanın ilk 10 markasında­n biri yapmak” diyor. Nursaçan, “Reklam ve tanıtım faaliyetle­rinin yanı sıra özellikle yurtiçinde ve yurtdışınd­a önemli fuarlara ve seminerler­e katılım gerçekleşt­iriyoruz. Teknolojin­in gelişmesi ile ihtiyaç olan ürün gruplarını, inovatif ürünlerimi­zi portföyümü­ze eklemek için yatırımlar yapıyoruz. Üniversite sanayi iş birliğini etkin bir şekilde hayata geçirerek müşteri memnuniyet­ini ve verimliliğ­i artırıcı süreçlerin inovatif yaklaşımla Ar-Ge ve Ür-Ge projelerin­i yeniden şekillendi­rme çalışmalar­ı yürütüyoru­z” ifadelerin­i kullanıyor.

Hes Kablo Genel Müdürü Şahin Nursaçan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.