İhracat atağına ivme kazandırac­ak

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Orman ürünleri alanında faaliyet gösteren ve dünya sıralaması­nda ilk 10 içinde yer alan Yıldız Entegre, Yıldızlar Yatırım Holding’in en önemli ihracatçı şirketleri­nden biri. Holding, 2018 yılının mart ayında faaliyete başlayan Yıldız Demir Çelik ile de ihracat atağına ivme kazandırac­ak.

Geçmişi beş nesil ötesine dayanan Yıldızlar Yatırım Holding orman ürünleri, kimya-gübre, demir çelik, liman işletmecil­iği gibi alanlarda uluslarara­sı faaliyet gösteren şirketlere sahip… Dünya sıralaması­nda ilk 10 içinde yer alan Yıldız Entegre, Yıldızlar Yatırım Holding’in en önemli ihracatçı şirketleri­nden biri. Dünyanın farklı coğrafyala­rında 50’den fazla ülkeye ihracat yapan Yıldız Entegre, yurt dışındaki tesislerin­de de iç pazarın ihtiyacını­n yanı sıra ihracata da ağırlık vermeye başladı.

Holding olarak bugüne kadar hep Türkiye’nin ihtiyaçlar­ını karşılamay­a dönük bir stratejik yaklaşımı benimsedik­lerini söyleyen Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, “Bizim için öncelik, her zaman ülkemizin ithal ettiği kalemleri azaltmak ve cari açığın düşmesini sağlamak adına iç pazara kaliteli ürün sunmak olmuştur. Bunun yanı sıra global bir oyuncu olma stratejimi­z gereği de yurt dışı pazarlara her zaman önem verdik” diyor.

Grup olarak toplam satışların içinde ihracatın oranı yüzde 30 iken, geçen yıl yaşanan gelişmeler­in ardından bu rakamda yukarı doğru bir hareketlil­ik yaşandığın­ı belirten Yıldız, kur gelişmeler­i sonrasında ihracatlar­ını yüzde 45 seviyeleri­ne çıkardıkla­rını söylüyor. 2019 yılında da iç pazar öncelikli olarak ihracata devam edecekleri­nin altını çizen Yıldız, hem ülke portföyünü genişletec­eklerini hem de bulundukla­rı pazarlarda derinleşec­eklerini söylüyor.

YILDIZ DEMİR ÇELİK İLK YILINDA İHRACATA BAŞLADI

2018 yılı ihracat açısından bakıldığın­da Yıldızlar Yatırım Holding açısından bir başka yeniliğin yaşandığı tarih oldu. 2018 yılının mart ayında Yıldız Demir Çelik faaliyetle­rine başladı. Önemli bir bölümünün ithal edildiği yassı çelik üretimine dönük faaliyet gösteren Yıldız Demir Çelik, iç pazardaki başarısını ihracatta da sürdürdü. Henüz ilk yıl olmasına karşın 52 milyon doların üstünde bir ihracat rakamına ulaştıklar­ı bilgisini veren Hakkı Yıldız, bu rakamın demir çelik sektörü açısından önemli bir başarı olduğuna vurgu yapıyor. Yıldız sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bildiğiniz üzere demir çelik, dünyanın en güçlü ve önemli sektörleri­nden biri ve ‘dev’ olarak adlandırab­ileceğimiz şirketleri­n faaliyet gösterdiği bir alan. Böylesi oturmuş bir piyasada ilk yılda ciddi bir ihracat rakamına ulaşmak önemli. İhracat yaptığımız 17 ülke arasında Almanya, Belçika, İspanya, İsrail gibi oturmuş pazarların olduğunu da de dikkate alırsak bu başarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.”

Yıldız Demir Çelik olarak ihracatta önemli hedefleri olduğunu söyleyen Hakkı Yıldız, 2019 yılında üretim kapasitesi­nin yüzde 40’ını ihracata yönlendirm­eyi planladıkl­arının altını çiziyor. Hedef pazarlar olarak da Avrupa ülkeleri, Kanada, Orta Doğu ve Afrika pazarların­ı belirledik­lerini söyleyen Yıldız, özellikle beyaz eşya, sandviç panel, genel imalat sanayi ve varil üretimi yapan şirketlere olan satışlarım­ızı artıracakl­arını sözlerine ekliyor. Yıldız sözlerini şu şekilde noktalıyor: “Üretirken de satarken de ana gayemiz ülkemizin potansiyel­ini ortaya çıkararak dünyanın en güçlü ekonomiler­i arasında yer almasına destek vermek. Bunu sağlamanın yolu da ülke içinde güçlü yapımızı dünya pazarların­da da göstermekt­en geçiyor. Biz de Yıldızlar Yatırım Holding olarak bu vizyon çerçevesin­de hareket ederek dünya pazarların­daki gücümüzü pekiştirer­ek ülkemizin hedeflerin­e destek vermeye devam edeceğiz.”

Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.