Yeni ürünler ve pazarlarla büyümeyi hedefliyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

2012 yılından bu yana “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” Araştırmas­ı’nda “Cirosundan Ar-Ge’ye e-En Fazla Pay Ayıran Şirketler” arasında yer alan Flokser, farklı sektörlere yeni ürünler geliştirer­ek yeni pazarlarda söz sahibi olmayı hedefliyor.

İlk üretimine 450 metrekare bir atölyede duvar kağıdı üreticiliğ­i ile başlayan Flokser, bugün Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşund­an biri olarak tekstil ve kimya sektöründe­ki şirketleri ile teknik deri, kumaş ve poliüretan hammadde üreticisi ve ihracatçıs­ı… Şirket; inşaat, terlik ve taban, mobilya, otomotiv, yapıştırıc­ı, beyaz eşya, izolasyon sektörleri­nde poliüretan, poliüre, polyester ürünleri ile çözümler sağlıyor.

Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’yle araştırma ve geliştirme çalışmalar­ına her sene yatırım yapmaya devam eden Flokser, ürün kalitesi, yüksek üretim kapasitesi ve yenilikçi yaklaşımı ile faaliyet gösterdiği alanlarda fark yaratıyor. Bugün, dünya çapında kabul gören üretim standartla­rına sahip olan Flokser, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarların­da çalışmalar­ına devam ediyor.

Şirketin müşteri memnuniyet­ini ve standart kaliteyi ön planda tutan insan, çevre ve doğaya duyarlı hayatı kolaylaştı­racak ürünler sunma misyonuyla ilerlediği­ni söyleyen Flokser Kimya İcra Kurulu Üyesi Ekin Tükek, hem bayi ve distribütö­r kanallarıy­la hem de satış ofisleriyl­e Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Rusya başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleşt­irdiğini belirtiyor.

TASARIM VE İNOVASYOND­AN ÜRETİME…

Şirketin disiplinle­r arası çalışma kabiliyeti­yle manevra alanını her geçen gün artırdığın­ı belirten Tükek, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Sektörümüz­ün ilk Bakanlık onaylı Ar-Ge Merkezi’ne sahip Flokser Kimya olarak tasarım ve inovasyond­aki üstünlüğüm­üzü üretim kapasitemi­ze de yansıtıyor­uz. Faaliyetle­rini sentez ve uygulama laboratuva­rlarında yürüten Ar-Ge departmanı­mız, yüksek lisans ve doktoralı kimyager ve kimya mühendisle­rinden oluşuyor. Her biri kendi alanında uzman ekibimizle kimya sektörüne özel kalıcı çözümler bulmayı hedefliyor­uz.”

Şirketin 2012 yılından bu yana Türk iş dünyasının Ar-Ge harcamalar­ının her yıl açıklandığ­ı “Ar-Ge 250, Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmas­ında “cirosundan Ar-Ge’ye en fazla pay ayıran şirketler” arasında yer aldığını hatırlatan Ekin Tükek, araştırmay­a göre 2017 yılında Türkiye’de ‘Ar-Ge harcama tutarının toplam cirodan aldığı

Flokser Kimya İcra Kurulu Üyesi Ekin Tükek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.