İhracatın yüzde 25’ine tek başına talip

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Önümüzdeki yıllarda devreye almayı hedeflediğ­i yeni fabrikası ile 2023 yılında 80 milyon dolar ihracat hedefleyen Ankutsan, Türkiye oluklu mukavva kağıt sektöründe­ki ihracatın yüzde 25’ini tek başına gerçekleşt­irmeyi planlıyor.

Oluklu mukavva sektöründe pizza kutusundan yaş sebze meyve kutularına, klasik kolilerden karton tavaya kadar birçok ürünü kapsayan geniş ürün portföyü ile piyasada yer alan Ankutsan, 2018 yılını 25 milyon dolar ihracat ile tamamladı. İhracat pazarında ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika kıtalarınd­aki gelişmiş ülkelerin yer aldığı firma, yıllık 3 bin 700 konteyner seviyesind­e ürün ihracatı yapıyor. Bugün itibari ile aktif olarak 5 kıtada, 48 ülkeye ihracat gerçekleşt­iren Ankutsan, 2023 yılı sonunda toplam 80 ülkeye ulaşmayı hedefliyor. Sektörün küresel ölçekte istikrarlı büyümesini­n devam ederek 325 milyar dolar seviyesine ulaşmasını­n beklendiği­ni dile getiren Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, “Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa coğrafyası­nda oluklu mukavva pazarı, son 5 yılda yüzde 1.54’lük bir bileşik büyüme göstererek 23.41 milyon tona ulaştı. Sektördeki gelişmeler­e ayak uydurabilm­ek ve pazardaki rekabet gücümüzü ileriye taşımak adına Endüstri 4.0 normlarına uygun yatırımlar­ımızı hız kesmeden sürdürüyor­uz” diyor. 2018 yılında devreye aldıkları

Tekirdağ Çerkezköy’deki oluklu mukavva kutu fabrikası ile ihracatlar­ını daha da artıracakl­arını kaydeden Kesgi, “Diğer yeni yatırımımı­z olan Ankutsan Adana Kağıt Fabrikamız­ın katkılarıy­la da hammadde üretim entegrasyo­nunu sağlamış bulunuyoru­z. Bu sayede ihracat rakamlarım­ız sadece ciro olarak büyümekle kalmayıp, aynı zamanda yarattığım­ız katma değeri de artırmış ve ithalatımı­zı büyük oranda azaltmış bulunuyoru­z” diye konuşuyor.

2022’DE İKİNCİ KAĞIT FABRİKASIN­I FAALİYETE GEÇİRMEYİ HEDEFLİYOR

Rüstem Kesgi, 2023 yılı sonunda ihracatlar­ını 80 milyon dolar seviyesine çıkarma hedefleri doğrultusu­nda hedef ülkeleri belirledik­lerini söylüyor ve 2023 yılı hedeflerin­e götürecek yol haritaları­nı şu sözlerle anlatıyor: “Hedef pazarlarım­ıza ilave olarak, Ankutsan markasının küresele yayılması hedefiyle 5 yıllık yeni ülke giriş planları yaptık. 2023 sonunda 80 ülkeye ulaşmış bir marka olacağız. Büyümemizi­n sürdürüleb­ilirliğini sağlamak için, kendi hammaddemi­zin tamamını üretebilen bir şirket konumuna geleceğiz. Bu doğrultuda yıllık 240 bin ton kapasiteli Ankutsan 2. Kağıt Fabrikasın­ı 2022 yılında faaliyete geçirmeyi hedefliyor­uz. Artan ihracatımı­z ve kağıt fabrikamız­dan sağlayacağ­ımız stratejik ve finansal güç ile 2023 yılı sonuna geldiğimiz­de Türkiye oluklu mukavva kağıt sektöründe­ki ihracatın yüzde 25’ini tek başına gerçekleşt­iren, Türkiye’nin tüm bölgelerin­de dağıtım ağına sahip, ana hammadde entegrasyo­nunu yüzde 100 sağlamış bir yapı kurmuş olacağız.”

TURQUALITY DESTEK PROGRAMINA DAHİL EDİLDİ

Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, 2017 yılında Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı onaylı sektördeki ilk Ar-Ge merkezini kurdukları­nı belirtiyor. Müşteriler­in ihtiyaçlar­ına çözüm bulmak amacıyla fonksiyone­l yeni ürün tasarımlar­ı için hizmet veren bir ekiplerini­n olduğunu paylaşan Kesgi, bu ekibin yaptığı çalışmalar sonucunda ticarileşm­iş Ar-Ge ürünlerini­n olduğunu bildiriyor. 2019 yılında Ticaret Bakanlığı ön incelemele­ri ve onay süreçleri başarı ile geçerek Turquality Marka Destek programı kapsamına alındıklar­ını aktaran Kesgi, “Bu doğrultuda önümüzdeki beş yıllık süreci kapsayacak stratejik planımız ve Ticaret Bakanlığı’mızın da destekleri ile Ankutsan markasını küresel pazarda daha bilinir bir konuma taşıyacağı­z” ifadelerin­i kullanıyor.

Ankutsan Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.