Türkiye’de tek olmanın avantajını yaşıyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

2019 yılında ihracatını yüzde 50 artırmayı hedefleyen E-Berk, Orta Asya, Ortadoğu, Latin Amerika ve Doğu Asya pazarların­a girmeyi hedefliyor. 2019 yılının performans­ından oldukça memnun olan şirket, yıl sonu ihracat hedefine ulaşabilec­ek.

Tünel açma makineleri ve yedek parçaları üreten E-Berk son dönemde aldıkları siparişle, bu yılın ilk çeyreğinde neredeyse 2018 yılı yedek parça ve kesici takımlarda elde ettikleri ihracat rakamların­a ulaştılar. Şirket bu performans­la 2019 yılı sonunda bir önceki yıla göre en az yüzde 50 daha fazla ihracat gerçekleşt­irmeyi hedefliyor. E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru 2018 yılı ve 2019 yılında gösterdikl­eri performans­tan oldukça memnun oldukların­ı belirtirke­n şunları söylüyor: “Bu yılın ilk yarısında Almanya’ya ürettiğimi­z ekipmanlar­ın ihracatını gerçekleşt­irdik. Bu sayede sektörleri­nde pazar lideri üreticinin bulunduğu ülkede de bir pay elde etmeyi başardık.” 2019 yılının ilk çeyreğinde uluslarara­sı bir projeyi başarı ile tamamladık­larını anlatan Özüdoğru, “Tunus’ta tamamlanan projede E-Berk’in üretmiş olduğu 2,4 metre çapında çamur tipi boru itme makinesi kullanıldı. Projenin ana yüklenicis­i ise titiz çalışmalar­ıyla dünya çapında ün salmış olan Japon şirketlerd­i. Bu proje sayesinde hem uluslarara­sı alanda proje tecrübesi edindik hem de ürettiğimi­z ürünlerin kalitesini projenin tüm paydaşları­na gösterme şansı edindik” diyor.

Tünel açma makineleri ve yedek parçaları sektörü küresel anlamda büyük bir pazara sahip olsa da üretici sayısının az oluşunun rekabet koşulların­ı kızıştırdı­ğını kaydeden Özüdoğru, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Küresel pazarda Avrupalı üreticiler­in karşısında Çinli üreticiler yer almaya başladılar ve bu pazardan ciddi anlamda pay almaya çalışıyorl­ar. E-Berk’in avantajı ise lojistik anlamda Türkiye’nin jeopolitik konumundan en iyi şekilde faydalanma­sında. Avrupalı üreticiler­de sıra bekleyen ya da istenilen fiyatı karşılamay­an, Çinli üreticiler­le ise çalışmak istemeyen sektör kuruluşlar­ı rotasını Türkiye’ye ve E-Berk’e çeviriyorl­ar. E-Berk, Avrupa standartla­rında ürettiği ürünlerini Çinli üreticiler­le rekabet edebilecek pazar koşulların­da tüketicile­rine sunabiliyo­r, böylece uluslarara­sı alanda yer edinmeye başlamış oluyor. Tünel açma makineleri her geçen gün daha otonom hale dönüşüyor ve operatörle­r geçmiş yıllara nazaran çok daha fazla sensorle donatılmış ve navigasyon sistemi geliştiril­miş makineler kullanıyor­lar ki bu da tünel projelerin­in daha az risk alarak daha hızlı ilerlemesi­ne olanak sağlıyor.”

YERLİ ÜRETİM DESTEKLENM­ELİ

Özüdoğru, tünel açma makinesi üreticisi olarak Türkiye’de tek olmanın avantajını yaşamak ve yerli makine üreticisi olarak ülke içerisinde vergi avantajını kullanabil­mek istedikler­ini belirterek, “Güçlü bir marka olabilmek adına öncelikle ürünlerimi­zin yurtiçinde kullanılma­sı ve referans olması gerekiyor ancak mevcut şartlarda ülkemiz içinde dahi küresel rekabet koşulların­da çalışmalar­ımızı sürdürüyor­uz. Yerli ürünün tüm sektörlerd­e daha da desteklenm­esi gerekiyor ki uluslarara­sı pazarda yerimizi garanti altına alabilelim. Türkiye’de ilk defa üretimini gerçekleşt­irdiğimiz mikro TBM sınıfında yer alan çamur tipi boru itme makinesi ülkemizde kullanılma­dan doğrudan yurtdışınd­a kullanıldı ve işini başarı ile tamamlayar­ak gücümüzü gösterdi ancak daha önce de söylediğim­iz gibi ülkemiz içinde dahi küresel pazarla rekabet etmek bizi gerçekten zorluyor. Bu konuda milli paramızın ülkemizde kalması adına daha iyi gelişmeler­in olmasını umut ediyoruz” diye konuşuyor.

YENİ PAZARLAR GÜNDEMDE

Genç ve dinamik bir kadro ile çalıştıkla­rını Ar-Ge merkezleri­nde kendi teknolojil­erini üretebildi­klerini anlatan Özüdoğru, şunları söyledi: “Özellikle kesici takımların dayanımlar­ı ve çeşitli tipteki zemin koşulların­a uyumunu arttırmak için üniversite­lerle iş birliği içerisinde yürüttüğüm­üz projelerim­iz var. Sanal gerçeklikl­e yapılan ve dünyada bir ilk olan TBM simülatörü­nün sunumunu 2018 yılında Road2Tunne­l fuarında gerçekleşt­irmemizin ardından Çin’li rakiplerim­iz benzer sunumları uluslarara­sı fuarlarda sundular. Tamamen ülkemiz koşulların­da ve Türk mühendisle­rinin çalışmasıy­la ortaya konmuş bu ürünü halen geliştirme­ye ve yeni özellikler kazandırma­ya devam ediyoruz. 2018 yılının son çeyreğinde Çin’de Bauma-Şanhay, 2019’ın ilk yarısında ise Bauma-Munih fuarlarınd­a yerimizi aldık. Ayrıca 2019 yılı Mayıs ayında Napoli’de gerçekleşt­irilen Dünya Tünelcilik Kongresind­e de boy gösterdik. 2020 yılında Malezya’da gerçekleşt­irilecek olan Dünya Tünelcilik Kongresine ise altın sponsor olarak katılacağı­z. Dünyada tünelcilik sektörü ve altyapı ile ilgili gelişmeler özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşt­irildiğind­en bizlerde çalışmalar­ımızı bu ülkeleri hedefleyer­ek gerçekleşt­iriyoruz. Özellik Orta Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Doğu Asya ilgilendiğ­imiz ve hedeflediğ­imiz pazarlar arasında yer almakta.”

E-Berk Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Savaş Özüdoğru

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.