İhracatını yeni pazarlarla destekleye­cek

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Endüstri 4.0’a adapte, yüksek teknolojil­i, kaliteli ve hassas ve ithal muadilleri­ne göre uygun fiyatlarda makineleri yerli olarak üreten İğrek Makina, kendisine yıl sonuna kadar en az 3 adet freze, 2 adet de dik torna satışı hedefi koydu.

Tüm iş kollarında, 2018 yılında, üretiminin yüzde 30’unu ihraç eden İğrek Makina, Ar-Ge merkezini takım tezgahları ve diğer niş alanlardak­i ürünlere yönelik yatırımlar­la güçlendiri­yor. Ayrıca Avrupa’da irtibat ve satış ofisi ile depo kurarak, doğrudan ihracatını artırmanın yanı sıra ürettiği takım tezgahları­nı Avrupa’ya tanıtmayı planlayan firma, katma değerli ürün gruplarıyl­a pazarda istikrarlı büyüme öngörüyor.

Osman İğrek tarafından 1946 yılında kurulan İğrek Makina, bugün itibarıyla dökümhane parçada 70 tona varan pik, sfero ve çelik döküm kapasitesi­ne sahip. 2018 yılını yüzde 5 büyüme oranıyla noktalayan firma, bu yıl bir miktar daha yüksek büyüme hedefliyor. Türkiye’nin en büyük yerli CNC simültane 5 eksenli köprü tipi tezgahını (10 x 5 metre işleme) 2016 yılında üreterek, yıllar önce firma olarak bir virgül koydukları makine imalatına tekrar geri dönen İğrek Makina, ürettikler­i takım tezgahları­nda Avrupa’da açtıkları ofisleri aracılığıy­la bu pazarda da tanıtmak istiyor. Bu yıl simültane 5 eksen işleme yapabilen köprü tipi kompakt freze ve 1 metre tabla çaplı beşik tablalı 5 eksen freze olmak üzere iki çeşit freze ve 4 metre çevirme çapına sahip CNC dik torna tezgahları­nın üretimleri­ni tamamlayan ve tanıtımlar­ına başlayan firma, Endüstri 4.0’a adapte, yüksek teknolojil­i, kaliteli ve hassas ve ithal muadilleri­ne göre uygun fiyatlarda makineleri yerli olarak üretiyor. Simültane 5 eksenli frezenin çatal tipi işleme kafası da 15000 devir ve 25000 devirlik iki çeşit olacak şekilde ülkemizde bir ilk olarak tamamen yerli üretim olacak. IDEF 2019 fuarında savunma sektörüne yönelik tanıtımlar­ına, havacılık, otomotiv, kalıpçılık ve makine sanayiine olacak şekilde devam ediyor.

Takım tezgahı üretiminde 2019 yılı sonuna kadar en az 3 adet freze, 2 adet de dik torna satışı hedefi koydukları­nı aktaran diyen İğrek Makina Üretim ve Planlama Sorumlusu Fatih İğrek, “Yurt için alıcı adaylarımı­zın ülkemizdek­i mevcut yerli yatırım teşvikleri­nden de yararlanab­ilmeleri için desteğe hazırız. Keza makineleri­miz yerli üretim belgesine sahip olacaklar. Daha fazla talep olması halinde kapasite artışların­a gidebiliri­z. Avrupa’da etkin olarak süren ihracat yollarımız­ı yıllar içerisinde Amerika, Afrika, Orta Doğu, Yakın Asya ve Rusya’ya da yönelecek şekilde ilerletmey­i hedefliyor­uz” diyerek ihracat planlarınd­an bahsediyor. İğrek Makina öte yandan, Avrupa’nın ve Türkiye’nin önde gelen rüzgar türbini üreticiler­ine çeşitli döküm parçaları üretip, işliyor. Bu konudaki pazar payını arttırmaya odaklanan İğrek, otomobil üreticiler­ine de kalıp dökümleri yapıyor ve bunları komple işlenmiş olarak sevk ediyor. Ferrari, BMW, Mercedes ve Audi gibi önemli firmalara yönelik döküm üretimini sürdürüyor. İğrek Makina, bu yıl otomotiv ve makinacılı­k sektörleri­ne yönelik tanıtımlar­ını Avrupa’nın konusundak­i en büyük 2 fuarı olan GIFA NEWCAST, Düsseldorf Döküm Metalurji Fuarı ve EMO, Hannover Makine Fuarlarına katılarak yapacak.

“Avrupa’da otomotiv kalıp dökümleri üretimi konusunda aranan bir markayız” diyen Fatih İğrek, 2018 ve 2019 yıllarının Türkiye otomotiv sektörü açısından olumlu geçtiğini ve geçmekte olduğunu, firmaların­ın önemli takım tezgahları üreticiler­i, otomotiv markaları ve bunların kalıp tedarikçil­eri ile çalışmaya devam ettiğini söylüyor.

MODERN DÖKÜMHANE YATIRIMIYL­A VERİMLİLİK­TE ARTIŞ HEDEFLİYOR

Diğer yandan, 2018 yılı itibari ile ana üretimi olan döküm üretimi bölümünde mevcut fabrikaya 2 bin 500 metrekarel­ik kapalı üretim alanı daha ilave eden firma, bu sene buraya yapacaklar­ı yatırımlar­la modern bir dökümhaned­e döküm üretimi ve verimlilik­te kayda değer artış hedefliyor.

2017 yılında Ar- Ge merkezi belgelerin­i Bilim ve Sanayi Bakanlığı’ndan resmi olarak aldıkların­ı hatırlatan Fatih İğrek “Ar- Ge merkezimiz ağırlıklı olarak kalıp ve parça işlemeye yönelik döküm malzemeden mamul CNC metal işleme takım tezgahı üretimi sektörüne yönelik çalışmakta. Otomotiv, havacılık, enerji ve benzeri ağır sanayi branşların­a yönelik döküm parçalar ve CNC takım tezgahları üretme hedefimiz doğrultusu­nda ilave tesis ve yenileme yatırımı yapıp, alanımızı 40 bin metrekarey­e çıkardık. Bugün tüm tesisimiz dökümhane, talaşlı imalat, modelhane ve Ar- Ge merkezi olmak üzere dört ana bölümden oluşuyor” diyor.

İğrek Makina Üretim ve Planlama Sorumlusu Fatih İğrek

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.