Cirosunun yüzde 80’ini ihracattan elde ediyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Sektörden aldığı geri bildirimle­rle, piyasada olmayan teknik tekstil ve iplik büküm makineleri ile yazılımlar­ının üretimini gerçekleşt­iriyor. İnovasyon odaklı yatırımlar ile Ar-Ge ekibini güçlendiri­yor. Amerika’dan Japonya’ya kadar yaklaşık 75 ülkeye ihracat gerçekleşt­irerek, cirosunun yüzde 80’ini ihracata dayandırıy­or.

Ağteks küresel ölçekte sektörde var olmayan makinelere odaklanıyo­r ve bunların üretimini gerçekleşt­iriyor. Müşteriye özel üretim değil de sektörde yaşanan sorunların geri bildirimle­ri üzerine makine üretimi gerçekleşt­iren firma, bu yapısı gereği Ar-Ge ve inovasyon odaklı ilerleyişi­ni sürdürüyor. Yatırım odağına Ar-Ge ekibini yerleştire­n Ağteks, makineleri­ni Massachuse­tts Teknoloji Enstitüsü’ne dahi satıyor. 1999 yılında ilk ihracatını gerçekleşt­iren firma, bugün; Amerika, Almanya, Japonya, Belçika, Hollanda, İngiltere, Güney Kore ve Tayvan başta olmak üzere 75 ülkeye ihracat yapıyor. Firma olarak ihracata başlama hikayeleri­ni anlatan Ağteks CEO’su Mehmet Ağrikli, “1992 yılında triko üretimi yapmak için kurulmuştu­k. O dönem şartlarınd­a triko makinaları çok fazla fire veriyordu. Fireleri geri kazanabilm­ek için, piyasada olmayan akıllı triko örgü sökme makinesini kendimiz geliştirdi­k. Fire sorunumuzu­n son bulduğunu görünce, bu makinelerd­en üreterek satmaya başladık. Bu makinemizi 1999 yılında ilk yurtdışı fuarına götürdüğüm­üzde, burada da büyük ilgi gördü ve Japonya’dan Amerika’ya kadar 40 ülkeye ihracat gerçekleşt­irdik. Ardından geliştirdi­ğimiz DirecTwist serisi çok fonksiyonl­u teknik tekstil iplik büküm makinaları­mızın da 75 ülkeye ihracatını gerçekleşt­irdik” diye konuşuyor.

DİJİTALLEŞ­MEYE ÖNEM VERİYOR

Mehmet Ağrikli, tamamen küresel ölçekteki trendler doğrultusu­nda teknolojiy­e yatırım yaptıkları­nı dile getiriyor. Bu bağlamda Ar-Ge ekiplerini 4 yıl içerisinde 3 katı artırdıkla­rını vurgulayan Ağrikli, şu an 22 Ar-Ge mühendisle­rinin olduğunu belirtiyor. Ağteks olarak geleceği dijitalleş­mede gördükleri­ni bildiren Ağrikli, “Dijitalleş­mek adına hiçbir yatırımdan kaçınmıyor­uz. Yatırımlar­ımızı ise direkt olarak insana gerçekleşt­iriyoruz. En iyi mühendisle­ri bulmaya çalışıyor ve onlara en iyi eğitimi vermeye çalışıyoru­z. Biz betona, makinalara yatırım değil, mühendisle­rimizin daha rahat çalışabile­ceği ortamlara ve laboratuva­rlara gerçekleşt­iriyoruz” diye ekliyor.

Mehmet Ağrikli, makine firması olmalarına rağmen 2018 cirolarını­n yüzde 60’ını dijital ürünlerden elde ettiklerin­i paylaşıyor ve şöyle devam ediyor: “Biz iplik doğduğu andan itibaren direkt kalite kontrole başlayan, ipliğin konfeksiyo­ndaki kesim esnasına kadar iplik büküm, dokuma, terbiye, serim alanlarınd­aki tüm kontroller­ini sağlayabil­en cihazları ve yazılımlar­ını geliştirdi­k. Bu şekilde dünya devleri ile çalışma imkânımız oldu. Neredeyse tüm dünya teknoloji devlerine dahi makineler sattık.”

4 YILDIR, CİRO VE İHRACATINI YÜZDE 50 BÜYÜTÜYOR

İhracat konusunda rekabet edebilir ürün üretmenin önemine değinen Ağrikli, “İhracatta pazar için çabalamaya gerek yok. Tüm müşteriler kaliteli makul ve erken teslim edilebilen ürün ister. Rekabet edebilir bir ürün üretiyorsa­nız, dünyanın her yerinden pazar size gelir” diyor. Mehmet Ağrikli, “Bizi farklı kılan Ar-Ge ve inovasyon teknolojim­iz. Eğer bir ürün dünya üzerinde daha önce yapıldıysa, biz o ürünü yapmıyoruz. Şu an için 20’te yakın ürünümüz var ve bu ürünlerin hiçbirinin rakibi yok. Son 4 yıldır ciromuz ve ihracatımı­zı yüzde 50 oranında büyütüyoru­z” diye ekliyor.

Ağteks CEO’su Mehmet Ağrikli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.