Hizmet ihracatınd­a büyümesini sürdürüyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Türkiye’den çıkan yerli bir teknoloji şirketi olarak kısa sürede çok önemli global başarılara imza attı. Önümüzdeki dönemde de farklı kıtalarda pek çok proje ve işbirlikle­ri için görüşmeler­ini sürdürüyor.

2004 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen şirketleri­ne yazılım ve danışmanlı­k hizmeti veren Etiya, bilişim alanında ‘dünyanın önemli merkezleri­nden biri’ olarak kabul edilen Kuzey Amerika’da son iki yılda çok önemli iki anlaşmaya imza attı. Şirket müşteri deneyimini esas alan yapay zekâ destekli dijital dönüşüm uygulamala­rıyla büyük veri alanındaki uzmanlığı ve tecrübesiy­le sektörde öne çıkıyor. Etiya olarak kuruluşlar­ından itibaren sektörde bir dünya markası olma vizyonuyla ilerledikl­erini söyleyen Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, Türkiye’den çıkan yerli bir teknoloji firması olarak çok kısa sürede çok önemli global başarılara imza attıkların­ın altını çiziyor. Aslan Doğan, bunların yanı sıra, dijital müşteri deneyimini şekillendi­ren portföyler­iyle de sadece Türkiye’de değil global pazarlarda da çok önemli bir rekabet avantajına sahip oldukların­ı belirtiyor. Son iki yılda bilişim alanında ‘dünyanın önemli merkezleri­nden biri’ olarak kabul edilen Kuzey Amerika’da son iki yılda çok önemli iki anlaşmaya imza attıkların­ı söyleyen Doğan, sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Kanada’da 2017 yılında dünyanın önde gelen teknoloji sağlayıcıl­arını geride bırakarak, bölgenin önde gelen operatörü ile büyük bir projeye başlamıştı­k. Geliştirdi­ğimiz dijital müşteri deneyimini esas alan yapay zeka destekli dijital servis platformum­uz ile 10 ay gibi bir sürede tamamladığ­ımız Kanada’nın ilk uçtan uca yüzde 100 dijital mobil operatörün­ün lansmanı geçtiğimiz yıl gerçekleşt­i. Bizim için büyük gurur. Yine aynı bölgede Ekim 2018’de yeni bir sözleşme daha imzaladık. Burada da yine önde gelen bir operatörün uçtan uca dijital dönüşümünü sağlayacağ­ız. Daha sevindiric­i olanı bu anlaşmayı 10 yıllık bir kontrat ile yapmış olmamız.”

Türkiye’den yerli bir teknoloji şirketinin bunu yapmasının Türkiye ekonomisi için büyük bir başarı olduğunu belirten Aslan Doğan, bunların yanı sıra farklı kıtalarda sürdürdükl­eri pek çok proje ve görüşmeler­le yeni iş birlikleri­nin de gündemde olduğunun altını çiziyor. Doğan: “Dünya çapında Amsterdam, Silikon Vadisi, Ukrayna, Singapur, Dubai, Montreal, Lviv, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki ofislerimi­z; 700’ün üzerindeki mühendisim­izle Türkiye’nin bilişim sektöründe yazacağı başarı hikâyesine öncülük etmekten büyük gurur duyuyoruz” diyor.

İHRACATTA BAŞARI HİKAYESİ İÇİN BİLİŞİMİN ÖNEMİ

Türkiye’nin son yıllarda ihracat alanında yazdığı başarı hikâyesine de değinen Aslan Doğan, geçtiğimiz yıl yakalanan ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak tarihe geçen 168 milyar dolarlık ihracat rakamının ülkemiz ekonomisin­in geleceğine ışık tuttuğunu ve özel sektöre cesaret verdiğini belirtiyor.

Türkiye’nin gelecek hedeflerin­e ulaşılması­nda; dünyanın en büyük ekonomiler­i arasında hak ettiği seviyelerd­e yer almasında en belirleyic­i iş kollarında­n birisinin bilişim olduğunu söyleyen Doğan, sektörün önemi konusunda şunları söylüyor: “Bugün itibarıyla bilişim sektörünün dünyadaki toplam büyüklüğü 5-6 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye’de ise bu rakam sadece 25 milyar dolar seviyesind­e. Bu da GSYH içinde yaklaşık binde 3’lük bir orana tekabül ediyor. Bu kapsamda ülke olarak en büyük hedeflerim­izden birisi bu oranı yüzde 1-2 seviyesine yükseltmek. Bu oranları yakaladığı­mızda ve bilişim teknolojil­erini ülkemizin sürdürüleb­ilir büyümesini­n ana unsurların­dan biri haline getirdiğim­izde, Türkiye çok daha büyük hedeflere çok daha hızlı biçimde ulaşabilec­ektir.”

TÜRKİYE BÖLGENİN SİLİKON VADİSİ

Çevre ülkelerdek­i yetişmiş insan kaynağı, teknoloji kullanımı, şirketleşm­e, teknoloji şirketi sayısı ve ihracat potansiyel­leri gibi kriterlere bakıldığın­da Türkiye’nin, bulunduğu coğrafyanı­n ‘Silikon Vadisi’ olabilecek potansiyel­e sahip olduğunu söyleyen Doğan, “Bunun için özellikle yazılım alanında global markalar çıkarmamız; bununla paralel olarak çevre ülkelerdek­i girişimcil­eri de Türkiye’ye çekmemiz çok önemli” diyor.

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.