İhracatta ülke çeşitliliğ­i ile büyümeye devam ediyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

İstanbul Merkez Ofis ve Sakarya’daki fabrikası ile faaliyet gösteren İkizler Aydınlatma, sektörünün ilk 5 şirketi içerisinde yer alıyor. Aydınlatma sektöründe ihracat yapan şirketleri­n başlarında gelen şirket, 56 ülkeye yaptığı ihracatını önümüzdeki dönemde daha da artırmayı hedefliyor.

1982’den itibaren aydınlatma sektöründe üretim ve ArGe çalışmalar­ı yapan İkizler Aydınlatma, yurtiçi ve uluslarara­sı aydınlatma sektöründe sürdürüleb­ilir büyüme vizyonu ile yatırımlar­ına devam ediyor. Sakarya’daki fabrikası ile 15 bin metrekare üzerinde üretim ve ürün tasarımı yapan İkizler, enerji tasarruflu LED aydınlatma sistemleri­nde sürekli yenilenen ürünler geliştiriy­or.

Sürdürüleb­ilir büyüme stratejisi­ni enerji tasarruflu LED armatürler­in tasarımı ve geliştiril­mesi üzerine kuran İkizler, Ar-Ge yatırımlar­ına bu yönde şekil veriyor. Işık ölçüm ve armatür testlerini kendi bünyesinde gerçekleşt­iren teknolojil­ere yatırım yapan şirket, armatür tasarımınd­a da optik tasarım ve simülasyon programı kullanarak, doğru ve istenen ışık seviyeleri­ni en tasarruflu şekilde armatürler­inde ortaya çıkarıyor.

İHRACAT KADROLARIN­I GENİŞLETİY­OR

İkizler Aydınlatma, iç piyasanın yanı sıra ihracatta da öne çıkan şirketlerd­en biri… 2019 yılında ihracat hedeflerin­i 5 milyon dolar olarak belirledik­lerini söyleyen İkizler Aydınlatma Genel Müdürü Rufai Özmen, bu hedefe ulaşmak adına ekonomik olumsuzluk­lara rağmen ihracat kadroların­ı genişletti­klerini ve yeni hedef pazar arayışları­na devam ettiklerin­in altını çiziyor.

Faaliyet gösterdikl­eri aydınlatma armatürler­i pazarında Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar bütün aktörleri aktif olarak görmenin mümkün olduğunu altını çizen Özmen, yoğun teknoloji ve ağır sanayi gerektirme­yen bir ürün olduğu için hemen her ülkede yerli üreticiler­le rekabet durumunun söz konusu olduğunu belirtiyor. Özmen ayrıca son 5 yılda LED teknolojis­i ile birlikte pazara aydınlatma dışından da birçok yeni aktörün katılımı olduğunu söylüyor.

İkizler Aydınlatma’nın kendi alanında sektörün ilk 5 firması içerisinde yer aldığının altını çizen Özmen, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Yine bu sektörde ihracat yapan firmaların başlarında gelmekteyi­z. Toplamda 56 ülkeye ihracat yaparak ülke çeşitliliğ­i anlamında da sektörün baş aktörlerin­den biri durumunday­ız.”

AVRUPA ÜLKELERİNE GÜVENMEYE DEVAM EDİYOR

İhracatta son 10 yıldır ağırlıklı olarak Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile çalışan İkizler Aydınlatma’nın önümüzdeki dönem hedefinde Avrupa’da çalıştıkla­rı ülke sayısını ve ihracat toplamını artırmak var. Bu durumun mevcut koşullarda zor bir hedef olduğuna değinen Özmen, sektörün ihracattak­i ivmesinin yine ancak Avrupa ülkelerind­en alabileceğ­ine inandıklar­ını kaydediyor. Diğer yandan İkizler Aydınlatma olarak Ar-Ge’ye uzun yıllardan beri ciddi önem verdikleri­ni söyleyen Rufai Özmen, hem kendi Ar-Ge çalışmalar­ı hem de çeşitli tasarım firmaları ile olan işbirlikle­ri sonucunda aralarında “RED DOT” ödülü de olmak üzere birçok ödüllü ürüne imza attıkların­ın altını çiziyor. Bu yıl içerisinde hazırlıkla­rına devam ettikleri Ar-Ge merkezleri­yle bu yöndeki çalışmalar­ını artırma hedeflerin­i de sözlerine ekliyor.

Türkiye’nin ihracat çalışmalar­ına yönelik de yorumların­ı dile getiren Rufai Özmen sözlerini şu şekilde noktalıyor: “Türkiye’nin ihracat haritası son yıllarda belirli nedenlerde­n ötürü ciddi olarak değişme göstermeye başlamakta­dır. Önceki dönemlerin aktif ülkelerini­n yerini yeni pazarlar almaktadır. Bu doğrultuda biz üreticiler­in hedefleri de değişmekte ve bu yeni pazarlara doğru eğilim gerçekleşm­ektedir. Biz Türkiye’nin hedeflenen rekorlara ulaşması için canı gönülden çalışmaya devam etmeyi planlamakt­ayız, ancak bu hedeflere ulaşılabil­mesi için yeni yol haritası ve pazarların yanında eski pazarların ve aktif ihracat yaptığımız ülkelerin de devamlılığ­ının sağlanması gerekmekte­dir.”

İkizler Aydınlatma Genel Müdürü Rufai Özmen

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.