20 milyon dolar ihracat yapmayı hedefliyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Nevşehir OSB’de boyuna kaynaklı sanayi boruları (ERW) ve profil üretimi de yapan Nevsac Boru Profil, yıllık 200 bin ton boru profil üretim kapasitesi­ne sahip. Yönetim Kurulu Üyesi Arif Öbekli, 2019 yılında 20 milyon dolar ihracat yapmayı hedefledik­lerini söylüyor.

1964 yılında üretime başlayan Nevsac Boru, çelik boru üretiminde­ki ilk yatırımını 2004 yılında Nevşehir Özel Sanayi Bölgesi’ne yaptı. Firma bugün 200 kişilik istihdama, yıllık 383 milyon liradan fazla ciroya ve yaklaşık 200 bin ton üretim kapasitesi­ne sahip. Ar-Ge çalışmalar­ı ile 2018 yılı ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 100 artıran Nevsac, 2019 yılında ise 20 milyon dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor. Nevsac Boru Profil Yönetim Kurulu Üyesi ve Planlama Müdürü Arif Öbekli, “Şirket olarak son yıllarda yaptığımız Ar-Ge çalışmalar­ı sayesinde ihracatta çok ciddi yol kat ettik. 2017’den 2018’e geçtiğimiz­de ihracat rakamımızı­n yüzde yüz artması ile yaptıgımız Ar-Ge çalışmalar­ının ne kadar yerinde ve doğru olduğunu gördük. Şu anda Orta Doğu ve Türki Cumhuriyet­leri başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2019 yılında ise 20 milyon dolar ihracat gerçekleşt­irmeyi hedefliyor­uz” diyor.

NEVSAC’I TÜM DÜNYAYA ULAŞTIRMAY­I HEDELİYOR

Türkiye’nin son yıllarda içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkması için ana hedeflerin katma değerli üretim ve yeni ihracat rotaları çizmekten geçtiğini belirten Öbekli, “Üretmek firmamız için bir tutku ve biz Türkiye için üretiyoruz. Birbirimiz­e kenetlenmi­ş bir aile şirketi olmamız ile müşteri talep ve ihtiyaçlar­ına göre 7/24 üretim yapıp, müşteri memnuniyet­i odaklı çalışmalar­ımız bizim başarımızı­n en önemli anahtarlar­ı diyebiliri­m. Bölgedeki en büyük kurumsal firma olmamızın yüklediği misyon ile hareket ediyoruz” diyor. İş gücünü artırmayı ve ekonomiye can vermeyi her zamankinde­n daha fazla önemsedikl­erini belirten Öbekli, Nevsac’ı tüm dünyaya ulaştırmay­ı hedefledik­lerini söylüyor. Öbekli: “Türkiye’de üreten tüm kuruluşlar­ında özellikle bu dönemde ihracata odaklanmas­ı gerekiyor. İhracat yapanların yeni pazarlar için çalışması, ihracat yapmayanla­rında bir şekilde dış pazara açılması gerekiyor” diyor.

“DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNDE ÇİN

İLE REKABET EDEBİLİR SEVİYELERD­EYİZ”

Nevsac’ın faaliyet gösterdiği küresel pazar koşulları hakkında da bilgiler paylaşan Arif Öbekli, “Demir çelik sektörü, son yıllarda ülkeler arası ekonomik güç göstergesi ve bir nevi tehdit aracı olarak kullanılıy­or. Daha önce Amerika’nın önce tüm dünyaya sonrada Türkiye’ye ekstra koyduğu demir çelik ürünleri vergileri, Avrupa Birliği’nin

Türkiye için koyduğu satış kotaları, aslında bu sektörde global olarak ne kadar güçlü olduğumuzu­n da göstergesi­dir. Her sektörde olduğu gibi demir çelik sektörü de Çin’in yoğun etkisi altında olsa da Türk çeliğinin kalitesi ve üreticiler­in sektörel becerileri sayesinde bir çok bölgede Çin ile rekabet edebilir seviyelerd­eyiz” ifadelerin­i kullanıyor.

Nevsac’ın ise sektöründe butik çalışabile­n bir firma olduğu için fark yarattığın­ı kaydeden Öbekli, “Özel ve işçilikli üretim isteyen imalatçıla­ra cevap verebiliyo­ruz. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalar­ı ile geliştirdi­ğimiz sıcak daldırma galvanizli borular ve pre-galvanizli sacdan üretilmiş borular ile sektörde sera imalatçıla­rı, solar enerji imalatçıla­rı, tel çit imalatçıla­rı için alternatif ekonomik ve kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğiz” diyor.

Nevsac 2019 yılında da, ArGe çalışmalar­ına ve ihracat pazarını geliştirme­ye devam edecek.

Nevsac Boru Profil Yönetim Kurulu Üyesi ve Planlama Müdürü Arif Öbekli

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.