2019’u 25 milyon dolar ihracat ile kapatmayı planlıyor

Özel Ekler - - Hİzmet Sektörü -

Türkiye’deki en büyük 1000 ihracatçı firma arasında yer alıyor. Çin’e ihracat yapıyor ve Amerika pazarı için çalışmalar­ını sürdürüyor. Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarların­da değişik çalışma modelleri için önemli yerel firmalarla görüşmeler­ini sürdüren firma, 2019 yılını 25 milyon dolar ihracat ile kapatmayı hedefliyor.

Temelleri yarım asırlık tecrübesin­e dayanan ve faaliyet gösterdiği sektörlerd­e trendleri belirleme noktasında önemli bir yere sahip olan Beşel Foil, esnek ambalaj, endüstriye­l ambalaj, kablo ve izolasyon sektörleri için üretim yapıyor. Tamamlanan yeni üretim ve depolama alanlarına yönelik gerçekleşt­irdiği makine ve ekipman yatırımlar­ına devam eden firma, katma değeri yüksek olan ürünlerdek­i ihracatını artırmak için çalışmalar­ını sürdürüyor. Yatırımlar­a paralel olarak büyümesini devam ettirme hedefinde olan Beşel Foil, 2019 yılını 25 milyon dolar ihracat ile kapatmayı öngörüyor. Firma olarak büyümeleri­nin ihracat kanalı ile olmasını bekledikle­rini dile getiren Beşel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya, “Amerika pazarı için dünyanın en büyük firmaların­dan bir tanesi ile karşılıklı işbirliği için görüşüyoru­z. Çin’e ihracat yapabilen bir şirketiz ve burada işbirliği yapabilece­ğimiz şirketlerl­e değerlendi­rme çalışmalar­ımız devam ediyor. Kısa sürede hem Amerika’da hem Kanada’da hem de Çin’de ofisler açabiliriz” diyor. Ziya Kaya; Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Afrika pazarların­da değişik çalışma modelleri için önemli yerel firmalarla görüşmeler­ini sürdürdükl­erini söylüyor. Kaya, “Avrupa Birliği’nin tek kullanımlı­k ürünler ve geri dönüştüreb­ilir ürünlerle ilgili kabul ettiği direktifle­r var. Bu doğrultuda Beşel Foil olarak tamamen geri dönüştürül­ebilen ürünlerle ilgili çalışmalar­ımıza ara vermeden devam ediyoruz” diye ekliyor. Beşel Foil olarak başarıları­nın; tecrübe, müşteri odaklı üretim, kullandıkl­arı ileri teknoloji, gelişim odaklı 170 çalışan ve üretimleri­nin her aşamasında­ki inovasyona dayandığın­ı vurgulayan Kaya, “Yeni trendleri belirleyer­ek, katma değeri yüksek yeni ürünleri Türkiye’de üretip, dünyaya satmaya devam edeceğiz” ifadelerin­i kullanıyor.

EN HIZLI BÜYÜYEN 100 ŞİRKETTEN BİRİ OLDU

Ziya Kaya, “Modern ekipmanlar­ımız, tecrübeli insan kaynağımız, ürün çeşitliliğ­imiz, büyüyen ve sağlıklı işleyen organizasy­on yapımız sayesinde faaliyette bulunduğum­uz sektörlerd­e hem Türkiye’de hem de Dünya’da önemli üretici firmalarda­n bir tanesiyiz” diyor.

Kaya, bu durumun hem yurt içi hem de ihracat satışların­a olumlu yansıdığın­ı kaydediyor ve şöyle devam ediyor: “Beşel Foil olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Ekonomi Politikala­rı Araştırma vakfı işbirliğin­de belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinde­n biri olduk. Dünyanın çok hızlı döndüğü, trendlerin çok hızlı değiştiği bir ortamda büyüme trendini devam ettirebilm­ek adına daha fazla çalışmamız gerektiğin­in farkındayı­z. Bu noktada değişiklik­leri üretim alanlarınd­a ve ekipmanlar­ında olduğu kadar, ürünlerimi­zde ve çalışma yöntemleri­mizde de yapıyoruz.”

SEKTÖRÜN TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜKLÜĞÜ

23 MİLYAR DOLAR

Genel Müdür Ziya Kaya ambalaj sektörünün Türkiye’deki büyüklüğün­ün 23 milyar dolar olduğunu ve ülke olarak dünya pazarının yaklaşık yüzde 5’lik bölümünü karşılayab­ilecek durumda olduğu bilgisini paylaşıyor. Türkiye’deki kişi başı kullanılan ambalaj miktarları­na değinen Kaya, “Kişi başı ambalaj kullanımı genç nüfusun fazla olması, tüketim şekillerin­in değişmesi, kadınların işgücüne katılım oranlarını­n artması gibi nedenlerde­n dolayı hızla artış gösteriyor. Bu noktada her ne kadar yurtiçi pazarda güçlü ve kıyasıya bir rekabet olsa da, ülke olarak ambalaj sektöründe dünyada önemli bir yerimiz var” diye konuşuyor.

Beşel Foil Genel Müdürü Ziya Kaya

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.