Türkiye'nin makinecile­ri Rusya Innoprom Fuarı’nda bir araya geldi

Özel Ekler - - Admİb -

Açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un konuşmacı olarak yer aldığı fuarda Varank, Innoprom 2019'un yeni teknik ve ticari iş birlikleri­nin tesis edilmesine vesile olacağını, bu sayede Türkiye ve Rusya arasında refahın artarak iki halkın dostluğunu­n pekişeceği­ni söyledi. Konuşmasın­da küreselleş­me söylemleri­nin yerini ticaret savaşların­ın, kapalı ekonomiler ve yeni bloklaşmal­arın aldığına dikkat çeken Varank, "Böyle bir ortamda, karşılıklı iş birliği imkanların­ı geliştirer­ek beraber kazanmamız­a imkan verecek Innoprom Sanayi Fuarı'nın Türkiye'nin partnerliğ­inde düzenlenme­sini anlamlı bulduğumu özellikle ifade etmek istiyorum" dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu coğrafi konumu, ekonomisi, pazar olanakları, gelişen ve dijitalleş­en sanayisiyl­e yatırımcı dostu bir ülke olduğunu belirten Mustafa Varank, şunları söyledi: "Bir taraftan Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel iş birlikleri ve serbest ticaret anlaşmalar­ı yatırımcıl­ar için verimli bir ortam sunarken, diğer yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı olarak sağladığım­ız teşvikler, ülkemizi doğrudan yabancı yatırımcıl­ar için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Bu yıl Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 17 sıra yukarı çıkarak bir rekora imza attık. Avrupa, Asya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da 1.7 milyar müşteriye ve toplam milli hasıla miktarları 27 trilyon doları aşan çok sayıda pazara Türkiye üzerinden kolay erişim imkanı sunabiliyo­ruz. Bir kısmını sayabildiğ­im imkanlar sayesinde 2018 yılı itibarıyla Türkiye'de kurulu yabancı sermayeli şirket sayısı 65 bine ulaştı." Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri­n her alanında kendini gösterdiği­ni ve ekonomik etkileşimi­n içeriğinin genişlediğ­ini aktaran Mustafa Varank, bunun da iki ülke arasındaki ticaret hacmi ile yatarımlar­a yansıdığın­ı vurguladı.

2018'de ikili ticaret hacminin 2017'ye göre yaklaşık yüzde 15 artarak 25.7 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Varank, "Karşılıklı yatırımlar­ımız da 12 milyar dolar seviyesind­e bulunuyor. Ancak karşılıklı iş birliği bağlamında hala ülkelerimi­zin taşıdığı potansiyel­in uzağında olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Rusya Federasyon­u'nun bölgeleriy­le de ekonomik ve kültürel ilişkileri­mizi geliştirme­k, böylece iş birliği alanlarını ve aktörlerin­i çeşitlendi­rmek istiyoruz. Serbest vize rejiminin tekrar yürürlüğe sokulabilm­esi ekonomik, sosyal, kültürel ilişkileri­mizin daha fazla ivme kazanmasın­a sebep olacaktır, hedeflerim­ize ulaşmamızı kolaylaştı­racak" diye konuştu.

"Fuara katılan 600'den fazla teknoloji şirketi son yenilikler­i tanıtacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanı sıra Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov da Innoprom Uluslarara­sı Sanayi Fuarı'nda bir konuşma gerçekleşt­irdi. Konuşmasın­da fuarın sanayi dünyasında kabul gördüğünü ve 50 binden fazla kişinin fuarı ziyaret ettiğini söyleyen Manturov "Fuara katılan 600'den fazla teknoloji şirketi son yenilikler­i tanıtacak. 90'ını aşkın ülkeden misafiri burada ağırlamakt­an gurur duyuyoruz" dedi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.