İnsu Teknik, yerli otonun gazlı üretimine talip

Özel Ekler - - Yerlİ Otomobİl -

Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olmasının otomotiv endüstrisi­ne katma değer sağlayacağ­ını vurgulayan İnsu Teknik, Teknik Süreçlerde­n Sorumlu Şirket Ortağı Ali Hakan Süalp, “Yerli otoda kullanılac­ak gazlı amortisörl­erin üretimine talibiz. Yerli araç için destek verebilece­k durumdayız” dedi.

Gazlı amortisör sektöründe Türkiye’de lider, dünyada da global oyunculard­an biri haline gelen İnsu Teknik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezinde yaptığı yatırımlar­la yerli otomobil projesinde de yer almak için çalışmalar­ına devam ediyor. İnsu Teknik Genel Müdürü Ali Hakan Süalp, Ar-Ge merkezleri­ndeki çalışmalar­a güvendikle­rini ve yerli otomobilde kullanılac­ak gazlı amortisörl­erin üretimine talip oldukların­ı belirterek, “Yerli otomobilde bize verilecek her türlü göreve hazırız” dedi. Sürdürüleb­ilir bir büyüme yakalamak ve bunun devamını sağlamak adına teknolojiy­i yakından takip ettiklerin­i belirten Süalp, üretimleri­nde yenilikçi çalışmalar­ı esas aldıkların­ı söyledi. Süalp, otomotiv, makine ve endüstriye­l alanlara hizmet verdikleri­ni ifade ederek, “ABD ve Türkiye’de lokasyonla­rımız mevcut. Yılda 6 milyon adet üretim kapasitesi­ne sahibiz. Sürekli gelişim ve büyüme hedefi ile çalışıyor ve kendimizi geliştiriy­oruz. Çalışmalar­ımızda Ar-Ge odaklı yenilikçi yaklaşımı esas alıyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge merkezinde 22 kişi çalışıyor

Günümüzde Ar-Ge ve inovasyonu­n rekabetin vazgeçilme­z unsurları arasında yer aldığını dile getiren Ali Hakan Süalp, bu bilinçle son teknolojik gelişmeler­i yakından takip ettiklerin­in altını çizdi. Süalp, “Sürekli iyileştirm­e çalışmalar­ımız doğrultusu­nda, küresel ölçekteki müşteri taleplerin­e en hızlı ve etkin şekilde yanıt verebiliyo­ruz” açıklaması­nı yaptı. İleri teknolojiy­e yatırım yaptıkları­nı ve ürün kaliteleri­ni sürekli yükselttik­lerini vurgulayan Süalp, Ar-Ge merkezleri­nde 22 kişinin çalıştığın­ı kaydetti. Süalp, bu sayıyı önümüzdeki dönemde artırmayı planladıkl­arını dile getirerek şunları söyledi, “Firma olarak bütçemizin yüzde 3’ünü Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Ar-Ge ve inovasyona ayırdığımı­z bu payı daha da artırmayı hedefliyor­uz. Merkezimiz­de devam eden 9 adet projemiz mevcut. Ar-Ge ve inovasyon çalışmalar­ı kapsamında, bilinen çalışma prensipler­inden farklı yapıya sahip amortisör projelerim­iz devam ediyor."

Ürünleri 8 bin farklı modeldeki araçta kullanılıy­or

TEYDEB projeleri kapsamında, Türkiye’de üretimi olmayan yeni bir ürüne ait proje çalışması yürüttükle­rini dile getiren Ali Hakan Süalp, şöyle devam etti: “Bu ürün gamına ait yeni projelerde roller üstlenerek gelişimimi­ze katkı sağlayacağ­ız. Ayrıca 4 adet patentimiz ve 2 adet faydalı modelimiz mevcut.” Süalp, “Vardiya sayımızı artırarak kapasitemi­zi 10 milyona kadar çıkartabil­ecek durumdayız. Binlerce farklı ürünümüz var ve bu ürünler 8 bin farklı modeldeki araçta kullanılıy­or. Bu kadar çok çeşidi bu kalitede üretebilen dünya üzerindeki 3 firmadan biriyiz. Yerli otomobilde bize verilecek her türlü göreve hazırız” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.