SOSYAL SORUMLULUK KURUM KÜLTÜRÜMÜZ

Özel Ekler - - Anasayfa -

“OPET’te sosyal sorumluluğ­u kurum kültürü olarak benimsiyor­uz. Temiz Tuvalet Kampanyası, Yeşil Yol Projesi, Örnek Köy Projesi, Tarihe Saygı Projesi, Trafik Dedektifle­ri Projesi ve Kadın

Gücü Projesi gibi sürdürüleb­ilir, sonuç odaklı ve toplumsal sorunların çözümüne yönelik olarak ekonomik kalkınmayı destekleyi­ci nitelikte kurumsal sosyal sorumluluk projelerin­e imza atıyoruz. En yeni sosyal sorumluluk projemiz olan “Kadın Gücü” ile toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliğine vurgu yapıyoruz.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.