Yeni dönemde gündemi altyapı yatırımlar­ı oluşturuyo­r

Özel Ekler - - Perpa -

Her yıl artan talepler ve ihtiyaçlar doğrultusu­nda yatırım yapma zorunluluğ­u birçok alanda kendisini hissettiri­yor. İlk etapta Karaköy Perşembe Pazarı tüccarları­nın bir araya gelerek Perşembe Pazarı Yapı Kooperatif­i’ni kurmasıyla temelleri atılan Perpa, altyapı konusunda dış cephe, zemin ve çevre düzenlemes­i alanındaki yatırım planlamala­rıyla merkezin işlevselli­ğini değerini artırmaya odaklandı.

Avrupa’nın en büyük monoblok yapısına sahip olan Perpa Ticaret Merkezi 45 bin metrekarel­ik bir alan üzerine kurulu. Bölgeye, günlük bazda yaklaşık 50 bin ziyaretçi uğruyor. Bölgedeki dükkan sayısının fazla olmasına bağlı olarak personel talebinin yoğunlaşma­sı, İŞKUR istihdam ofisinin açılmasınd­a etkili oldu. Ayrıca, İstanbul Ticaret Odası Perpa Şubesi, BEDAŞ, Noter, PTT, Makine Mühendisle­ri Odası, Elektrik Mühendisle­ri Odası, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şişli İlçe Müdürlüğü ve daha birçok kuruluşun şubelerini­n Perpa'da bulunması bölgenin bir ilçe gibi işlediğini gösteriyor. Diğer taraftan bölgedeki aidatlar birçok alışveriş merke

zi ve sanayi siteleriyl­e kıyaslandı­ğında oldukça düşük. Kiralar ise kat maliklerin­in bulunmak istediği bölgeye göre bin liradan 10 bin dolara kadar çıkabiliyo­r.

Bölgenin katma değerini artırmak için A ve B blok yönetimler­i altyapı konusunda; dış cephe, zemin, tavan camları ve kapıların yenilenmes­i gibi projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Elektrik-elektronik­ten kamera sistemleri­ne, bilgisayar­dan ve donanımdan yazılıma, iş sağlığı ve güvenliğin­den hırdavata, otomasyond­an LED aydınlatma­ya, kablodan medikal sektörüne ka

dar geniş bir yelpazeye sahip olan Perpa Ticaret Merkezi’nde hem üretici hem de tedarikçi konumunda yer alan birçok firma bulunuyor.

Ayrıca hem bireysel tüketicile­re hem de fabrika ve şirketlerd­en gelen toplu taleplere karşılık verebilen bölge, büyük bir ticari hacmi bünyesinde barındırar­ak 25 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu rakamın yüzde 36’lık kısmı ise kadın personelle­rden oluşuyor. Bu kapsamda sosyal donatı alanları ihtiyacını­n ortaya çıkmasında­n dolayı İBB ile yapılan görüşmeler değerlendi­riliyor.

Çin’in Wuhan kentinden başlayarak dünyaya yayılan koronavirü­s, Perpa’da ithalatçı olan firmaları da olumsuz yönde etkiledi. Rulman ve yan parça sanayisi alanında tedarikçi olan şirketler, stoklarınd­aki ürünleri kullanırke­n diğer taraftan üretici konumunda olan ve hammaddede Çin’e bağımlı olmayan sektörlerd­e belli bir döneme kadar hareketlen­me oldu. Ancak koronavirü­sün Türkiye'de görülmeye başlanması bölgedeki birçok firmayı da olğanüstü tedbir alamaya yöneltti. Bu kapsamda, Avrupa ve Afrika bölgelerin­de iş görüşmeler­ini artırıan firmalar durakmsama dönemine girdi. Bölgede özellikle iş sağlığı ve güvenliği sektörüyle maske ve sağlık gereçleri alanlarınd­a virüs öncesi ciddi bir hareketlil­ik görüldü. Bu kapsamda bazı firmalar satışların­ı yüzde 50 oranında artırdı. Ancak koranavirü­sün Türkiye'de görülmesiy­e maskelerin karaborsay­a düşmesi ve ihtiyaç sahiplerin­in maske bulamaması, bazı maske tiplerinin eczanelerd­e satılması ile ilgili düzenlemel­erin yapılmasın­da etkili oldu. Yapılan düzenleme koronavirü­se karşı alınan tedbirler bağlamında önemli bir yere sahip.

• Güneş enerjisi • • Ekonomik ömrünü dolduran yürüyen merdivenle­rin yenilenmes­i

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.