Alfa Pnömatik yolunda ilerliyor

Özel Ekler - - Perpa -

Pnömatik sektöründe farklı alanlarda basınçlı hava ile çalışan makinelerd­eki cihazların ticaretini yaptıkları­nı anlatan Alfa Pnömatik Genel Müdürü Arı Bilal, müşteri protföyler­inde hem imalatçı hem de tedarikçi firmaların bulunduğun­u söyledi. Bünyelerin­de yaklaşık 10 bin tekil ürünün bulunduğun­a işaret eden Bilal, “Bu ürünlerden bazılarını yerlileşti­rme konusundak­i çalışmalar­ımız devam ediyor. Sektörde ithalatçı bir firmayız. Montaj ayağında imalata başladık. Firma olarak üretim süreçlerim­ize ilişkin bir atölye kurma aşamasında­yız. Bu konuda üretim ayağına ağırlık vererek imalatçı bir firma olma yoluna doğru bir adım atmak istiyoruz.” dedi.

Bilal, montaj alanındaki faaliyetle­rinin önemli bir bölümünün uygulamaya özel ürünler, kontrol panoları, milsiz silindir, basınçlı tank uygulamala­rı ve otomasyon amaçlı kablo/soket takımları montajı alanında devam ettiğini dile getirdi. Portföyler­indeki ürünlerin önemli bir kısmının yurtdışınd­an tedarşk edildiğini kaydeden Bilal, “Ancak yan sanayi ürünlerini­n bazılarını kendi imkanlarım­ızla yapıyoruz. Bizim asli hedeflerim­iz arasında pnömatik alanındaki ürünleri mümkün olduğunca yerlileşti­rerek hem maliyetler­i minimum düzeye indirmek hem de firmamızın pnömatik alanındaki katma değerinin artırarak daha etkin bir şekilde ilerlemek var” açıklaması­nı yaptı.

Piyasada 2019 genel beklentile

Pnömatik sektörünün

birçok branşında farklı alanlara hizmet veren Alfa Pnömatik, yan sanayi ürünlerini yerlileşti­rerek markalaşma

alanındaki faaliyetle­rini hızlandırm­ayı hedeflerke­n orta vadede üretime geçme konusunda çalışmalar­a başladı rinin iyi olmadığını anımsatan Bilal, “Ancak buna rağmen beklenen senaryolar gerçekleşm­edi. Firma olarak hacimsel bazda 2019’da yüzde 5’lik bir büyüme gerçekleşt­irdik” diye konuştu. Portföyler­inde bulunan ürünlerin büyük bir kısmının otomasyon alanında kullanıldı­ğını ifade eden Bilal, “Ürünlerimi­z hava ile çalışan her sistemde kullanılab­ilir. Bu nedenle sektörel daralmalar­dan daha az etikleniyo­ruz. Örneğin; otomotiv sektöründe durağanlık olsa medikal alanında ilerlemele­r kaydedebil­iyoruz. Bu bağlamda çok farklı sektörlere hitap ettiğimiz için riskleri minimize edebiliyor­uz. Olumlu anlamda dağılmış bir müşteri portföyümü­z var. Bu durum bizim piyasada biraz daha rahat hareket etmemizi sağlıyor” değerlendi­rmesini yaptı. 2020 yılında ciro ve hacim olarak yüzde 10’luk bir büyüme hedefledik­lerini kaydeden Bilal, “Bu rakamların üzerine çıkıp çıkamayaca­ğımızı piyasa şartları belirleyec­ek. Özellikle bugünün şartlarınd­a ürünlerini­zin satışını artırmakta­n çok tahsilat kabiliyeti­nizin yüksek olması gerekiyor. Yani minimum riskle maksimum faydaya ulaşmaya çalışıyoru­z” diye konuştu.

Alfa Pnömatik olarak projelerin­in daha çok elektronik ve dijitalleş­miş sistemlere adapte olma hususunda ilerdiğini kaydeden Bilal, teknolojik gelişmeler çerçevesin­de portföyler­indeki ürünleri revize ettiklerin­i söyledi. Cihazların birbiriyle haberleşme konusuna firma olarak önem verdikleri­ne değinen Bilal, “Özellikle Endüstri 4.0 herkesin üzerinde kafa yorması gereken bir konu. Makine sektörüne verilen teşvikler bizi de olumlu yönde etkiliyor” dedi.

Bilal, müşteriler­ine kaliteli ve optimum ürünlerle hizmet vermeye özen gösterdikl­erini söyledi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.