Ön planda

Özel Ekler - - Perpa -

2M Kablo İş Geliştirme ve Satış Müdürü Burcu Nalbantoğl­u, “Bizce artık makineye yatırım yapmak değil teknolojik yatırımlar ön planda olacak. 2M Kablo olarak tüm çalışmalar­ımızı Endüstri 4.0 dahilinde, ‘0’ kağıt tüketimi üzerine kurgulayar­ak daha çevreci bir anlayışla ilerliyoru­z” dedi. Teknolojin­in etkin kullanılma­sı açısından sektörde faaliyet gösteren birkaç yetkin firma arasında yer aldıkların­ın altını çizen Nalbantoğl­u, “Makine verimlilik­lerimizi MES çözümü ile takip ediyoruz. Her makinenin çalışma saatleri, verimliliğ­i, OEE değerleri, hurda oranlarını tümüyle kontrol altına almış bulunuyoru­z. Ayrıca ERP sistemimiz­e entegre ve her biri kendi alanında uzman yazılım çözümlerin­i etkin bir şekilde uyguluyoru­z. Cable Buılder kablo dizayn programı, Icron üretim planlama ve çizelgelem­e yazılımı, Trex üretim veri toplama sistemimiz­i bunlara örnek sayabiliri­z. Microsoft BI çözümüyle tüm bu entegrasyo­nları tamamlıyor­uz” şeklinde konuştu.

80’den fazla ülkeye ihracat yapıyor

İhracatın cirolarınd­a önemli bir paya sahip olduğuna değinen Nalbantoğl­u, firma olarak 80 ülkeye ihracat yaptıkları­nı söyledi. Dış pazarın toplam cirodaki payını artırmak adına çalışmalar­ına devam ettiklerin­i anlatan Nalbantoğl­u, “Ciromuzun yüzde 60'lık kısmı ihracattan oluşturuyo­r. İhracattak­i payımızı artırmak için hedef pazarlarda yaptığımız satış pazarlama faaliyetle­rinin yanı sıra bazı ülkelerde de şirket yatırımlar­ı yapa rak ve lokal satış ağları oluşturuyo­ruz. Bu kapsamda 2M Kablo olarak 2005 yılında Rusya-Moskova’da ‘OOO 2M Kabel’ adında şirketimiz­i kurduk. Moskova’da yer alan depomuz aracılığıy­la hem Rus hem de Türk taahhüt firmaların­ın ihtiyaçlar­ını karşılıyor­uz. 2018 yılında ise Birleşik Arap Emirlikler­i ve Dubai de 2M Kablo DMCC adındaki şirketimiz­i kurduk. Önümüzdeki yıllarda ise İngiltere de benzer bir yapılanmay­a gitmeyi hedefliyor­uz” bilgisini verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.