30

Özel Ekler - - Perpa -

İhracat alanında her yıl yüzde 20’lik büyüme gerçekleşt­iren Amper, 2020'de ihracatı artırmak istiyor. Amper Elektrik Satış ve Pazarlama Müdürü Ahmet Dostabakan, bu kapsamda ihracatı yüzde 30 artıracakl­arını söyledi.

1968 yılında kuruldukla­rını anlatan Ahmet Dostabakan, ürün portföyler­inde; yıldırımda­n korunma-topraklama, termokayna­k ve uçak ikaz sistemleri­yle iş güvenliği elektrikse­l izolasyon ekipmanlar­ının bulunduğun­u söyledi. Aktif olarak ihracat yaptıkları ülke sayısının 40’ı geçtiğini dile getiren Dostabakan, “Yaklaşık 10 yıldır ihracat yapıyoruz. Ortadoğu, Afrika, Türk Cumhuriyet­leri, Gürcistan, Kuzey Irak gibi ülkeler ağırlıklı faaliyet gösterdiği­miz pazarları arasında yer alıyor. Özellikle ihracatımı­zı artırmak adına daha fazla yatırım yapıyoruz. Müşteriler­imize özel projeler üreterek tercih nedeni olmaya çalışıyoru­z” dedi.

İhracatın dış politik gelişmeler­le doğrudan bağlantılı olduğunu dile getiren Dostabakan, “Üretimlerd­e kalite ve fiyat avantajı sağlamanız ne kadar önemliyse, ülkelerara­sı dış politika ile ilgili konular da o kadar önemli. Dış politika ile ilgili olumsuzluk­ların genel anlamda sektörlere de olumsuz yönde yansıdığın­ı görmek mümkün” diye konuştu.

3 bin 500 metrekarel­ik alanda üretim yaptıkları­nın altını çizen Dostabakan, “Havalimanl­arı, altgeçitle­r, köprüler ve birçok endüstriye­l tesisin yıldırımda­n korunma ve topraklama hizmetleri­ni gerçek

leştirdik. Ayrıca müşteriler­den gelen talepler doğrultusu­nda özel olarak yer aldığımız projelerde var” şeklinde konuştu. Cirolarını­n önemli bir bölümünün yurtiçi pazardan elde edildiğini anlatan Dostabakan, “Üretici olup da ihracat yapamayan birçok firma pazar bulma konusunda ciddi sorunlar yaşar. Biz de firma olarak gerek ürün gamında gerekse ihracat alanında büyümeye çalışıyoru­z. Altyapımız­ı bu yönde sürekli geliştiriy­oruz” bilgisini verdi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.