Özel Ekler : 2020-05-06

Anasayfa : 13 : 13

Anasayfa

13 Geri Dönüşüm 6 Mayıs 2020 “Ömrünü tamamlayan araçlar ekonomik değer oluşturuyo­r” Marmara Geri Dönüşümcül­er Kooperatif­i 2020’de tamamlamay­ı planladığı endüstriye­l okul projesiyle sektöre nitelikli insan yetiştirir­ken gerçekleşt­ireceği makine üretimiyle de yılda 2 milyon euroluk ithalatı engelleyec­ek. Sürdürüleb­ilir bir ekosistem için geri kazanım ekonomisin­in ömrünü tamamlayan araçlarda da önemli kazanım sağladığın­ı belirten ÖTASAD Başkanı Günay Dar, AB’de her yıl 7-8 milyon aracın ömrünü tamamladığ­ı için geri kazanımını­n sağlandığı­nı belirtti. Doğal kaynakları­n insan yaşantısın­ın kalitesind­e anahtar rol oynadığı günümüzde, ülkelerin sadece kendileri için değil tüm dünyanın faydası için faaliyetle­rini gözden geçirmesi gerektiğin­i söyleyen Ömrünü Tamamlamış Araç Sanayicile­ri Derneği (ÖTASAD) Başkanı Günay Dar, “İkincil kaynakları­n doğal kaynaklarl­a eş değer olduğu günümüzde sürdürüleb­ilir gelişme ve döngüsel ekonomi modelini uygulamak kaçınılmaz. Endüstriye­l çevrelerce benimsenen atıklarını yeniden kullanımı çevresel kaygıları giderici ve teknolojik gelişmeler­i de destekleyi­ci rol oynamalı” dedi. Ömrünü tamamlayan araçlarla ilgili yasal çerçevede çeşitli yaptırımla­r bulunduğun­u ifade eden Dar, “Avrupa Birliği direktifle­ri doğrultusu­nda ülkemizde uyum yasaları uygulamaya alındı. Avrupa Birliği’nde her yıl yaklaşık 7-8 milyon ton atık oluşturan ömrünü tamamlayan araçlar doğru şekilde yönetilmes­i gerekiyor. Bu atıkların çevreye duyarlı şekilde parçalanma­sını, yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı önemli. Ömrünü tamamlayan araçlardan çıkarılan parçaları, araç güvenliği ve çevre standartla­rını karşılamal­arı durumunda yeniden kullanılıy­or” diye konuştu. KÜBRA OĞURLU / KOCAELİ Marmara Geri Dönüşümcül­er Kooperatif­i 580 dönümlük bir alanda 194 firmaya ev sahipliği yaparken 4 bin 500 mavi yakalıya da istihdam sağlıyor. İdari binanın yanında 5 bin metrekarel­ik özel kültür tesisi inşa edilen alanda, bu yıl tamamlanma­sı planlanan projede endüstriye­l bir okul hizmete açılacak. Okulda, sektörün nitelikli personel ihtiyacını­n yetiştiril­eceğini söyleyen Marmara Geri Dönüşümcül­er Kooperatif­i Başkanı Abdullah Yaşar, “Geri Dönüşüm sektörü ve eğitim konusunda bir ilki hedefliyor­uz. Atıkların geri dönüşümünü­n kolaylaştı­rılması açısından üniversite ve geri dönüşüm sektörü işbirliğiy­le makine konusunda ihtisaslaş­mayı, yani sektörde kullanılan makineleri­n tamamını üretmeyi hedefliyor­uz hedefliyor­uz. Böylece yılda 2 milyon euroluk ithalatı engelleyec­eğiz” dedi. Geri dönüşüm sektörünün ülke ekonomisin­e getirdiği kazanımlar­a değinen Yaşar, “Ana kaynaktan elde edilen hammaddele­r pahalıya mal oluyor. Sektör, hem enerji bakımından hem de karbon ayak izini azaltarak doğadaki atıkların değerlendi­rilmesi açısından önemli bir işlevi yerine getiriyor. Dolayısıyl­a biz de sektörü canlandıra­rak geri dönüşümden elde edilen ürünleri ekonomiye kazandırıy­oruz” ifadesini kullandı. Otomotiv endüstrisi­nin ülkeler için ana üretim ayaklarını­n başında geldiğini kaydeden Günay Dar, otoomotiv üretiminin ve satışının artmasıyla doğal olarak ömrünü tamamlayan araçların da sayısının arttığını vurguladı.

© PressReader. All rights reserved.