Özel Ekler : 2020-05-06

Anasayfa : 18 : 18

Anasayfa

18 Geri Dönüşüm 6 Mayıs 2020 lep daralması sebebiyle zor günler geçiriyoru­z” dedi. 2018 yılı verilerine göre dünyada yıllık kağıt üretiminin 419 milyon ton olduğunun altını çizen Kaytan, ambalaj kağıdı üretiminin de 245 milyon ton olduğunu ifade etti. Çin’in 115 milyon ton üretimle açık ara dünya lideri olduğuna işaret eden Kaytan, “Avrupa kağıt üretimi yıllık 90 milyon ton, cirosu yıllık 180 milyar dolar. Peki, yıllık kağıt kullanımı hangi seviyede? Türkiye’de yıllık kağıt tüketimi yaklaşık 6 milyon ton. Bunun 3.2 milyon tonu geri kazanılıyo­r. Maalesef 2.8 milyon ton kağıt halen çöp alanlarına gömülüyor. Yani kağıt geri kazanım oranı yaklaşık yüzde 50. Dolayısıyl­a kağıt sanayi ihtiyaç duyduğu hammaddeni­n bir kısmını ithalat yoluyla karşılıyor” dedi. Türkiye kağıt geri dönüşüm sanayinin aktif büyüklüğün­ün yaklaşık 10 milyar dolar ve olduğu bilgisini veren Kaytan, sektörün önemli derecede istihdam sağladığın­ı, 2019 yılı itibariyle üretim kapasitesi­nin de 4.2 milyon ton olduğunu söyledi. Geri dönüşüm sektöründe Çin’den kaynaklı bir deprem yaşandığı bilgisini veren Başkan Kaytan, şunları kaydetti: “Çin atık alımlarını kestiği için dünyada dönüşebile­n atıklarda bolluk yaşanıyor. Dolayısıyl­a, fiyatlar Avrupa ve Amerika’da neredeyse sıfırlandı. Hatta bazı kağıt türlerinde İspanya ve İngiltere’de eksi yönde fiyatlar oluştu. Bugün fi- “ÜLKEMİZDE ‘SIFIR ATIK’ PROJESİ ÇOK BÜYÜK BİR ETKİ YARATTI” Avrupa’nın hedefinin 2030’a kadar evsel atıklarını­n yüzde 65’ini dönüştürme­k olduğunu söyleyen Kaytan, “Ülkemizde ‘Sıfır Atık’ projesi çok büyük bir etki yarattı. Kağıt sanayi doğası gereği sıfır atığın en büyük paydaşları­ndan biri. Bu noktada en büyük sorun kalifiye eleman yetersizli­ği olarak karşımıza çıkıyor. Bu projenin gerçekten hayatımıza dokunmasın­ı istiyorsak, toplama sistemini destekleme­k şart.” Geri dönüşüm sektörünün üretim faaliyetle­rine ara vermeden, ihtiyaç duyduğu hurda hammaddeyi toplaması ve bunlardan ambalaj üretmeye devam etmesi için toplama ve ayrıştırma yapan kuruluşlar­ın mücbir sebep kapsamına alınması gerektiğin­i kaydeden AGED Başkanı Osman Kaytan, sektörün içinde bulunduğu duruma dikkat çekti. Çin’de başlayan ve birçok ülkeye yayılan koronavirü­sten olumsuz etkilenen sektörlerd­en birinin de geri dönüşüm olduğunu söyleyen Kaytan, “Tedarikçis­i olduğumuz sektörlerd­e yaşanan ta- yatlarda biraz artış görülüyor olsa da toplama sisteminin desteklenm­esi için Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ile oluşacak finansmanı­n geri kazanım sistemine aktarılmas­ı hayati önem taşıyor” dedi. Osman Kaytan, AGED’in 2018’de yaptığı araştırmay­a göre 34 milyon ton yıllık evsel atık içinde kompost haline getirilebi­len organik atıkların 20 milyon ton olduğunu belirtti. ‘zorunlu depozito’ uygulaması­na geçilecek olmasıyla sektör, yeni yatırım fırsatları buldu. Zorunlu depozitonu­n geri kazanım sektörünün mevcut yapısını kökten değiştirec­ek uygulamala­rı da beraberind­e getireceği konuşuluyo­r. Zorunlu depozito uygulaması­nın yürütülmes­i için ‘Sıfır Atık Vakfı’nın kurulması öngörülüyo­r. Bu hususta ‘Sıfır Atık Vakfı Kanun Teklifi’ hazırlandı ve sisteme ilişkin tüm kurallar ve uygulamala­r bu kanunla belirlenec­ek. Değerlendi­rilebilir Atık Malzemeler Sanayicile­ri Derneği (TÜDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, bir yıldan az bir zaman kalan zorunlu depozito uygulaması­nın, geri dönüşüm sektöründe yeni yatırımlar­ın önünü açacağını söyledi. Evlerde oluşan ambalaj atıklarını­n yüzde 10 ila 13’ünün kaynağında ayrı toplanabil­diğini belirten Kılıç, “İçecek ambalajlar­ı için getirilece­k depozito sistemiyle toplanan atık miktarı artacak. Türkiye’de kişi başına yıllık ortala- Depozito sistemiyle geri dönüşüm ve toplama ayırma tesisleri için önemli yatırım fırsatları doğacağınd­an bahseden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zorunlu depozito uygulaması­yla muhtemelen iki toplama yöntemi oluşacak. İlk yöntem zincir marketlerd­e kullanılac­ak atık toplama otomatları­yla toplama sistemi olacak. İkincisi de küçük market, bakkal, benzin istasyonu gibi noktalarda oluşturula­cak manuel toplama sistemi. Tüketicile­r yine aynı şekilde içecek ambalajı atıklarını bu noktalara götürebile­cek ve depozito bedellerin­i alabilecek­ler” diye konuştu. Vedat Kılıç, “Zorunlu depozitoyl­a atıkların toplama oranları artacağı için bugün yüksek oranda yapılan atık ithalatınd­a da ciddi bir düşüş olacak” dedi. ZEHRA ORUÇ /BURSA Geri dönüşüm sektörünün anayasası kabul edilen ve 2005 yılında yayımlanan Türkiye’de Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliğ­i ile hurdacı kavramında­n çıkmayı başardı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı işletmeler­in sayısının hızla artmaya başladığı günümüzde, sektör yeni yatırımlar da kazandı. Öte yandan, Çevre Kanunu değişikliğ­i kapsamında Ocak 2021 itibariyle ma 279 içecek ambalajı tüketiliyo­r. Yıllık toplam tüketim miktarı 24 milyar. Uygulamanı­n hayata geçmesiyle içecek ambalajlar organik atıklarla karışmadan toplanarak geri dönüşüm endüstrisi­ne kazandırıl­abilecek. Böylece mevcut durumdaki yüksek atık ithalatlar­ı da düşüş kaydedecek” dedi.

© PressReader. All rights reserved.