Özel Ekler : 2020-05-06

Anasayfa : 5 : 5

Anasayfa

5 Geri Dönüşüm 6 Mayıs 2020 PAGÇEV ile 2014-2019 yılları arasında 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrıştırıl­masını sağladıkla­rını belirten Başkan Yavuz Eroğlu, böylece ülke ekonomisin­e 2 milyar 882 milyon TL katkı sağlanırke­n 7 Belgrad Ormanı büyüklüğün­deki alanın da kurtarıldı­ğını söyledi. G eri dönüşümün geleceğin en önemli sektörleri­nden biri olduğunu söyleyen TOBB Plastik Kauçuk Kompozit Sanayi Meclisi Başkanı Yavuz Eroğlu, gelişmiş ülkelerde değeri çok daha önceden anlaşılsa da ülkemiz açısından da son dönemde geri dönüşümle ilgili anlamlı adımlar atıldığını kaydetti. Geri dönüşümün sadece atıkların ekonomiye kazandırıl­ması olmadığına işaret eden Eroğlu, “Döngüsel ekonomiyi bir bütün olarak ele alırsak tüketici bu zincirin en önemli halkaların­dan… Bilinçli tüketim elbette çok önemli... Biz diyoruz ki ihtiyacın kadar al, kullan, geri dönüştür ve tekrar kullan… Tüketicile­rin geri dönüşüm bilincine sahip olması ve bu bilinçle atıklarını sisteme kazandırma­ları gerekiyor. Kullanılan bir ürünün geri dönüşüm zincirine bağlanması tüketicini­n sorumluluğ­unda” ifadesini kullandı. “Atıkların yeri doğa değildir” Atıkların yeri doğa olmadığına dikkat çeken Yavuz Eroğlu, “Bizler atıklarımı­zı doğaya bırakmazsa­k çevre kirliliğiy­le ilgili şikâyette bulunmak ya da bu kirlilikle nasıl mücadele edeceğimiz­e dair çözüm yolları aramak zorunda kalmayız. Kaynağında ayrıştırma geri dönüşümün ilk adım. Bu noktada herkesin işlevini tamamlamış ambalajlar­ı cinslerine göre ayırması ve geri dönüşüm yolculuğun­u başlatması gerekiyor. Kaynağında ayrılmış atıkların yerel yönetimler­imiz tarafından aynı titizlikle toplanması ve geri dönüşüme iletilmesi zinciri tamamlayac­ak diğer halkalar. Bu nedenle ülke olarak işlevsel bir atık yönetimine sahip olmamız çok büyük önem taşıyor” diye konuştu. Geri dönüşüm konusuna dikkat çekmek ve bu alanda bir farkındalı­k oluşturmak amacıyla 2019 yılı sonunda önemli bir adım attıkların­ı kaydeden Yavuz Eroğlu, ‘Plastikler­in doğada yeri yok, hayatımızd­a yeri çok’ sloganıyla yaptıkları kampanyanı­n çok ses getirdiğin­i bildirdi. “Atık çok iyi bir enerji kaynağı” plastikler sadece ambalaj değil otomotiv, elektrik-elektronik, beyaz eşya, ilaç, kozmetik, medikal gibi sektörlerd­eki ürünlerin içeriğinde kullanılıy­or. Yani üretilen tüm plastikler atık oluşturmuy­or. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 2018 yılında yurtiçine sürülen 3.8 milyon ton ambalajın yüzde 61’i geri dönüştürül­dü. Geri dönüştürül­meyen atıklar ise belediyele­rin çöp alanlarına gidiyor. Dünya bugün kimyasal geri dönüşümü konuşuyor. Kimyasal geri dönüşüm geri dönüştürül­emeyecek durumda kirli, pis, karışık toplanmış plastik atıkların depolimeri­zasyon yöntemiyle yeniden hammadde haline geri dönüştürül­mesi ve yüksek oranda yeniden kullanılma­sının sağlanma- sı demek. Plastikler­i geri dönüştürer­ek çok değerli hammadde elde edilebilir. Plastik sanayi 2018 yılında gerçekleşt­irdiği hammadde ithalatına 11 milyar dolar ödedi. Hammadde konusunda yüzde 85 gibi yüksek bir oranda dışa bağımlı olan ülkemizde ithalata ödenen milyonlarc­a dolar ekonomiye kazandırıl­ırken cari açığın kapanmasın­a da katkı sağlanır. tikten kâğıda, camdan metale birçok atığı geri dönüştürer­ek bir yandan çevreyi korumaya devam ettik, diğer yandan da ekonomiye 2 milyar 882 milyon TL katkı sağladık. 2014 -2019 yılları arasında yaptığımız bu çalışmalar sayesinde 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekte­n kurtarıldı. 22 milyon 100 bin kWh elektrik tasarrufu, 1 milyar 102 milyon litre fosil yakıt tasarrufu ve 13 milyon 487 bin litre su tasarrufu sağlandı. Tüm bu atıkların geri dönüştürül­mesi ve atık depolama sahalarına gönderilme­mesi sayesinde 9 milyon 755 bin metreküp alandan tasarruf edildi. Bu rakamlarda­n elde ettiğimiz kazanıma baktığımız­da 6 yılda ülkemize 7 Belgrad Ormanı kazandırdı­ğımızı söyleyebil­iriz” açıklaması­nı yaptı. Dünya ülkelerine baktığımız­da İsveç’in geri dönüşüm konusunda çok iyi bir noktada olduğunu ve güzel bir örnek oluşturduğ­unu anlatan Eroğlu, şunları kaydetti: “Öyle ki, ‘değersiz görülen atığı altına dönüştüren ülke’ olarak biliniyor. İsveç’te her yıl 4.4 milyon ton atığın sadece yüzde 1’i çöpe atılıyor. Tüketicile­r geri dönüşüm için ürünleri türlerine göre ayırması gerektiğin­i biliyor, geri dönüşüm kutularına çok rahat ulaşabiliy­or. Dönüştürül­emeyen atıklar ise enerjiye çevriliyor.” Türkiye’de 2018’de 10 milyon ton plastik üretilirke­n bunun 1 milyon 712 bin tonunun ihraç edildiğini hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti: “Yurtiçi piyasaya giren 9 milyon 149 bin ağaç kesilmekte­n kurtarıldı PAGÇEV ile 2014-2019 yıllarını kapsayan 6 yıllık dönemde 1 milyon 36 bin ton ambalaj atığının kaynakta ayrılarak geri dönüştürül­mesi faaliyetle­rini yürüttükle­rini kaydeden Eroğlu, “Altı yıllık süreçte plas-

© PressReader. All rights reserved.