Canon, foto muhabirleri ile yaptığı araştırma sonuçlarını açıkladı

Photoline - - Dijital Fokus -

Canon Europe, Mart 2018’de 26 yıldır kesintisiz sponsor olduğu Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri’nin veri tabanında yer alan 220 foto muhabirle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmada katılımcılar görsel hikâye anlatıcılığının geleceğinde teknolojinin önemli bir unsur olduğunu belirtti. Çoğunluğu sanal gerçeklik (%52) ve büyütülmüş gerçekliğin (%49) rol oynayacağına inanırken, fotoğrafçıların %49’unun takım çantaları full frame DSLR makineleri, lensleri ve aksesuarlarının ötesinde kapsamlı fotoğraflama ekipmanlarını içerecek şekilde henüz genişletilmiş olmadığını düşünüyor. Fotoğrafçılar teknolojik ilerlemelere rağmen ustalıkları ve becerilerinin kritik önem taşımaya devam edeceğini güçlü bir şekilde savunuyor. Katılımcıların %96’sı yaratıcı süreçte daima insana ihtiyaç duyulacağını dile getiriyor. Canon bu araştırma ile profesyonel fotoğrafçıların bakış açılarını daha iyi anlamak ve onların hikâye anlatma tutkularını desteklemeyi amaçladı. Ankete katılan profesyonel fotoğrafçıların dörtte birinden fazlası (%78) bir full frame fotoğraf makinesi kullanıyor ve yaklaşık üçte ikisi (%63) Canon markasını tercih ediyor. Güvenilir (%94) ve kullanımı kolay sezgisel (%76) bir fotoğraf makinesi fotoğrafçılara göre vazgeçilmez bir unsur olarak görülüyor. Foto muhabirliğinin geleceğine dair görüşler sorulduğunda fotoğrafçılar arasında ayrışmalar yaşandığı görüldü. Katılımcıların üçte birinden fazlası (%37) foto muhabirliğinde bir kalite artışı olacağına inanıyor. Bunu da sosyal medyanın büyümesine ve görüntü paylaşmanın kolaylaşmasına ve ana neden olarak da internet ortamında hikâye anlatma olanağının olmasına (%45) bağlıyorlar. Öte yandan, %32’lik bir kesim vatandaş gazeteciliğin artması (%35), geleneksel medya ortamının popülaritesini yitirmesi (%26) ve foto muhabiri mesleğine ihtiyacın azalması (%20,5) nedenleriyle foto muhabirliğinde düşüş yaşanacağını düşünüyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.