Avrupa’nın Uzayla İmtihanı

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) 2030’a kadar gerçekleştirmeyi planladığı 10 uzay görevi.

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER - TUNA EMREN

Avrupa Uzayajansi Yani Esa’nin Önümüzdekiyillara Yayilan En Önemli 10 Görevini Sizin Için Mercek Altina Aldik.

Uzayyarışıyenibirboyutataşındı.Uzayajansları,geçmişteRusyave ABD arasında gerçekleşen eski usul rekabetten farklı olarak gerektiğinde güç birliğine gidiyor, kimi zaman da birbirlerine meydan okuyan projeler üreterek teknolojik gelişimin hız kazanmasını sağlıyor.

Yakın gelecekte gerçekleştireceği projeleriyle atağa geçen Avrupa UzayAjansıESAdaburekabetinönemliaktörlerindenbiri.Kendine özgü yenilikçi kozmik vizyonuyla atılım yapan ajans; bilim insanları, teknoloji uzmanları, finansman sağlayarak destek veren kuruluşlar ve uzay endüstrisine yatırım yapan uluslararasıpaydaşlarındanaldığıdesteklegücünegüçkatmaya devamediyor.

Başarıyla yürütülen uzay politikası, Avrupa Birliği’nin Ar-Ge bütçesinden sağlanan fonla her geçen gün artan geniş bütçesi ve kendisini destekleyen paydaşları sayesinde uzay teknolojilerini büyük bir hızla geliştirilip test eden ESA, Avrupa Birliği için stratejik öneme sahip. Temel politikasını ekonomik büyüme ve yeni istihdam kaynakları yaratmak üzerine şekillendiren ajans, yenilikçi teknolojileri teşviketmekiçinyürüttüğüuluslararasıdiyalogkonusundadaörnek teşkil ediyor.

Bugüne dek biriktirilen bilimsel deneyim ve geçmişteki dikkat çekici başarıların sonucunda yola çok daha kapsamlı bir çalışmayla devam edebilen uzay ajansının 2030’a kadar gerçekleştirmeyi planladığı görevlerin her biri geleceğe damgasını vuracak nitelikte.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.