Kafa Ayarı

Popular Science (Turkey) - - İÇINDEKILER -

ZIHINLERIMIZ,IÇINDEYAŞADIĞIMIZDÜNYAYA

ÖYLESINEUYUMSAĞLAMIŞKI, dünyayıgeneldeşuan gördüklerimizedeğilgeçmişdeneyimimizegöreyargılıyoruz. ÜsttegördüğünüzMüller-Lyerillüzyonudabugörselvezihinselkashafızasınınmükemmelbirörneği.

Buikişekli(uçlarıaşağıyadayukarıbakanaçılıkuyruklara sahipdikbirdoğru)hergüngörüyoruz.Binanıniçvedışköşelerinioluşturandikeyçizgilertamamenaynıuzunlukta.Ama içmekândakihernasılsaçokdahauzungörünüyor.Amaneden?

Kimi sinirbilimcilere göre kırmızı çizgiler bir ok başı oluşturduğunda(sağdakigibi)odağıdikeyçizgidenuzaklaştırarak küçülmüşgörünmesineyolaçıyor.

Ama bazıları da bu şekillerle karşılaşma şeklimizin onları algılayışımızı da değiştirdiği görüşünde. Bu illüzyonu barındıranbirgrupgörüntününanalizi,okucuoluşturanşekillerin geneldedahauzaktaolduğunugösteriyor.Buna(sinirbilimin hâlâanlayamadığısebeplerdenötürü)uzaktakidikeyçizgilerinyakındakilerdengeneldedahauzungöründüğünükatmak gerekli.Bufikirlerbeyinlerimizinsinirağlarınakazınıyor.Böylece,kâğıtüzerindekişekillerigördüğümüzdealdanıyoruz.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.