Da Vinci İstanbul’da

Popular Science (Turkey) - - ŞİMDİ -

Belçika’da yapılan prömiyerinin ardında n ilk yolculuğuna Türkiye’den başlayan, Leonardo DaVinciExpo:Dâhiİsta nbul’da sergisi Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarakolu şturulan,dü nyamızıdeğiştiren 100makinei azmalarını neşsizk opyalarıveenünlüta blolarınınröprod üksiyonla rınındadah ilolduğu 200’denfazlaeserde noluşuyor.A yn ıdön eminönemli sanat çılarınaaitorijinalgravürlerin de yer aldığı serginin küratörlüğünü Jean-Christophe Hubert, teknikdire ktörlüğünüise VincentD amseauxyapıyor. Ressam yönünün yanı sıra mimar, bili m adamı, mühendis, müzisyen ve düşünür olan Da Vinci’nin senaryo yazımından yemek tarifine kadar birçok çalışması bulunuyor. Dişli çarklar, kriko, vites kutusu, bisiklet ve arabagibipekçokicadıbulunan Da Vinci’nin 500 yıl önce yaptığı araştırmaları modern ma tematiğe ilham vermiş, anatomik çalışmaları ise hala güncelliğini korumakta. Serginin en ilgi çeken eserleri arasındaFlyingMach ine,MonaLi saveSalv atorMundirö prodüksiyonlarıöneçıkıyor. Sergide 3 boyutlu sanal gerçeklik gözlükleriyle,z iyar etçilereHaliçk öprüsüüz erinden uçarak Da Vinci’nin Flying Machine uçuş makinesinidedeneyiml emeimkânısunuluyor. 1 5Şubat’akada raçıkolacaksergi;pazartesi günleri 12:00-18:00; hafta içi diğer günler 10:00-18:00, ha fta sonu ise 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Sergi biletlerine www.biletix.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.