GÜNEŞ’E YOLCULUK: SOLAR ORBITER 2018-2021

Popular Science (Turkey) - - AVRUPA’NIN UZAYLA İMTİHANI -

Güneş’i ve iç katmanlarını yüksek çözünürlük kalitesinde izlemeye hazırız! Tabii bunun için daha önce hiç denenmiş bir şey yapıp ona çok ama çok yaklaşmamızgerekecek.

avrupa’nınnasaileortaklaşayürüttüğü Solar Orbiter insansız uzay aracı projesigüneş’in42milyonkmyakınında faaliyet gösterecek bir araştırma uydusu. Bize hayat veren yıldızımıza, gezegenimizinonaolanuzaklığınınbeşte biri ölçeğinde yaklaşmak, Güneş’ten yayılıpbizeulaşanradyasyonun13katınamaruzkalmakdemek.AyrıcaGüneş patlamalarınınnezamanyaşanacağıda bilinmediği için her an büyük bir patlamanınetkisialtındakalabilir.

Üçyılsürecekyolculuğununsonunda görevyerineulaşacakolanuydununilk yörüngesi168günolarakbelirlendi.Bu sıradainanılmazsıcaklığameydanokuyarak Güneş’in keşfedilmemiş özelliklerini yakından inceleyip, bazı büyük sorularayanıtarayacak.Güneş’edönük yüzü özel bir kalkanla kaplı olan araç, üzerindeki ısısavarlar sayesinde kendisiniserintutmayıdabaşarabiliyor.

Solar Orbiter’ın odaklanacağı öncelikli konu Güneş’in manyetik balonu. Tüm Güneş Sistemine yayılan heliosfer adlı bu manyetik koruma kalkanı nasıl oluştu? Ve yıldızımız bu kalkanı nasıl yönetiyor? Bu soruların yanıtlarınaulaşmakiçinönceaşağıdakisoruları yanıtlayabiliyorolmamızgerek: -Güneş’inmanyetikalanıhangisebeple oluştu? -Güneşrüzgârlarınındavranışlarınıbelirleyenşeynedir? - Güneş Sistemindeki gezegenlerin yıldızımızla ilişkisi heliosferdeki değişimleri nasıl etkiliyor? -Güneşpatlamalarınınortayaçıkardığı, heliosfer boyunca yayılan yüklü parçacıkradyasyonunasıloluşuyor? Güneş’in kutup bölgelerini, 180 km genişliğindeki bir bölgenin tüm detaylarını gösterebilecek kadar yüksek çözünürlüklü imajlar yaratarak izleyecek olan uydu, Dünya’dan tespit edilmesi zor olan bu bölgelerin ilk kez yakından görülebilmesinisağlayacak.

TEHLIKELI YOLCULUK AVRUPA’NIN NASA ILE ORTAKLAŞA YÜRÜTTÜĞÜ SOLAR ORBITER INSANSIZ UZAY ARACI PROJESI ARAŞTIRMALARINI GÜNEŞ’IN 42 MILYON KM YAKININDAYÜRÜTECEK.

Güneş’in Koruyucu Balonu Heliosfer adlı bu manyetik kalkan tüm Güneş Sistemini koruyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.