Matematik Bilmek Zeki Olmamızı Sağlar Mı? - 2

Popular Science (Turkey) - - GELECEK - Dr. Burak Karabey*

yoldan’bubaşarıyaulaştıklarınadair bir kanıt yok.” Başka bir deyişle bu araştırma,başarınınsadece“yetenek” dediğimiz şeyle açıklanamayacağına dair net bir kanıt ortaya koymuştur.

Müzikle ilgili bir başka örnek olarak Mozart’ın dehasını eserlerini hiç dinlememiş olsanız bile etrafınızda herkesten duymuşsunuzdur. 9 nolu Piyano Konçertosu gibi kült bir eseri 21 yaşında bestelemiş bu kişi nasıl deha olmayabilir ki? Peki deha olması onun yine doğuştan özellikleri ile mi açıklanmaktadır? Mozart’ın babası ünlü bir besteci ve yorumcuydu. Babasının müzik kariyeri müthiş başarılı olmasa bile çok iyi bir eğitmenolarakdevametmişti.Mozart’ın doğduğuyılbabasıtarafındanyayınlanan keman eğitimi kitabı, keman eğitiminde yıllarca baş ucu kitabı olarak kullanıldı. Bu anlamda müzik eğitiminde uzman babası, Mozart’ın müzikeğitimineçokprogramlıvesıkı bir şekilde 3 yaşında başladı. Var olan yeteneğinin beslenmesi uzun yıllar alan Mozart, 21 yaşında tarihe geçen eserini yazdığında tam 18 yıldır profesyonel müzik eğitimi almaktaydı. Ohaldedehaolmaksadecedoğuştan getirdiğimiz özellikler olsa bile yeterli olmuyor,ekolarakçokyoğunveamacayönelikbir çalışmaileparlatılması gerekiyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.