IŞIK ÇOCUKLAR DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEYE GELİYOR

Her nesil kendinden sonrakini farklı bulur ama kabul edelim ki son yıllarda yeni nesil gerçekten ‘çok farklı’... Yüksek hassasiyetleri, duyarlılıkları, yüksek sevgi potansiyelleri, teknolojideki inanılmaz becerilerinin yanı sıra dikkat eksikliği ve hipera

Pozitif - - IÇINDEKILER - YAZI: BURÇİN ÖZTINAZ

Her nesil kendinden öncekini farklı görüyor ama kabul edelim ki şimdiki yeni nesil gerçekten farklı çünkü onların bir misyonu var.

Psikolog, Enerji Terapisti ve yazar Şebnem Özkan, üçüncü kitabı ‘Iş ık Çağı Çocukları’nda yeni neslin çocuklarını tanımak, enerjilerini doğru yorumlamak ve yete neklerini ortaya çıkarmak iste yen herkese ışık tutacak önerilerde bulunuyor. Işık Çağı Çocukları’nı, çocuklarımızı daha yakından tanımak ve anlamak için Şebnem Özkan’la buluştuk... Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Üniversitede İngilizce iktisat okudum. Beraberinde konservatuar da devam ediyordu. Sekiz sene burada okuduktan sonra İtalya’ya gittim, iki buçuk sene de orada okudum. Müzisyen olmaya çok kesin kararlıyken kaderin cilvesiyle Türkiye’ye döndüm. Bir sene kadar Türkiye’de kaldıktan sonra ABD’ye gittim. Orası benim için müthiş bir okul oldu. Liseden beri ilgi alanımda olan bütüncül terapiler, Zen meditasyonundan tutun da Çin tıbbına kadar çeşitli spiritüel çalışmalar orada tavan yaptı. Hem çalıştım, kendim öğrenmeye

devam ettim, hem de öğrettim. O süreçten sonra psikoloji master’ı yaptım ve çok yararlandığım bir çalışma oldu. Türkiye’ye döndükten sonra burada uluslararası bir yaşam koçluğu sertifikası aldım. Amerika’da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu üzerine uzmanlaşmıştım. Türkiye’de bu konuda koçluk yapmak istedim. Tam koçluk yapacağım derken bu sefer evrensel enerjilerin devreye girişi söz konusu oldu. 2009 yılında melekler benimle çalışmaya başladı, tamamen spiritüel alana girdim. 2010’da rehber hayvanların bir kursu oldu. Onlar da melekler gibi evrenin enerjileri... Bize yeri geliyor öğretiyorlar, yeri geliyor yoldaşlık ediyorlar. Bu süreçte ilk kitabım ‘Meleklerin Seninle Konuşuyor’ ve sonrasında ‘Şifa Çemberleri Rehberleriniz’ kitabım yayınlandı. Yeniçağ çocuklarıyla zaten çalışıyordum, 2011-2012 gibi enerjilerin de desteklemesiyle bu iyice arttı ve birikimin kitaplaşmasıyla ‘Işık Çağı Çocukları’ doğdu. Bunun ülkemiz için de, dünya için de çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Kitabınızın giriş bölümünde Türkiye’nin çok önemli bir konumda olduğundan bahsediyorsunuz. Çocuklarla ilgili sorulara geçmeden önce bundan biraz bahsedebilir misiniz? Türkiye sadece coğrafi olarak değil, sosyolojik ve spiritüel olarak da bir köprü niteliği taşıyor. Dünya genelinde ruhsal bir aydınlanma hareketinin devrede olduğu, pek çok öğretmen, danışman ve spiritüel lider

“Benim Işık Çağı Çocukları ismini seçmemin nedeni, çok yüksek frekanslı bir kuşak olmaları. Türkiye’de bazen X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı olarak geçebiliyor.”

tarafından anlatılmakta. Pek çok çevrede de bu aydınlanma hareketinin Türkiye’de yoğunlaşacağı söyleniyor. Belki de birleşim programını devreye almakta olduğumuz için bu kadar zor ve çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Tabii en büyük desteğimiz de yepyeni dönemleri, zamanları getirecek olan çocuklarımızdan ve gençlerimizden geliyor. Gezi Parkı’nda bunun çok güzel bir örneğini de gördük nitekim. İlerleyen zamanlarda, Türkiye’deki ‘Işık Çağı İnsanları’nın benzer şekillerde tüm dünyaya örnek olacağına inanıyorum. ‘Işık Çağı Çocukları’, global bir tanım mı? Bu, özellikle yurt dışında çokça araştırılan bir konu olmakla beraber çeşitli yazarlar, çeşitli isimler veriyor. Benim ‘Işık Çağı Çocukları’ ismini seçmemin nedeni, çok yüksek frekanslı bir kuşak olmaları. Türkiye’de bazen X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı olarak geçebiliyor. İndigoları biraz biliyoruz, Kristalleri biraz biliyoruz ama öteki grupları tanımıyoruz. İsimler değişmekle beraber onların enerjileri, görevleri sabit. Ben ‘Işık Çağı Çocukları’ ismini seviyorum çünkü onların o yüksek frekansını güzel yansıttığını düşünüyorum. ‘Işık Çağı Çocukları’ kimler ve özellikleri neler? Sekiz grup var ve gruplarına göre özellikleri değişiyor ama genel olarak söylersek 1970’ lerden itibaren dünyamıza gelmeye başladılar. Neden geliyorlar peki dünyamıza? Çünkü artık bir dönüm noktasındayız. 21 Aralık 2012 çok önemli bir tarih olarak görülüyordu. Bazılarımız radikal değişiklikler bekledik ama evrende hiçbir şey küt diye başlamaz, küt diye bitmez. Dolayısıyla öyle radikal bir şey yoktu ama enerjiler değişiyor ve dönüşüyor. “Zaman bitti” diyoruz. 21 Aralık’ın özelliği de Maya Takvimi’nin bitişiydi. Aslında o açıdan doğru bir tanımdı. Çünkü artık zamanın ne kadar değersizleştiğini, hızlandığını biliyoruz. Zamanı yakalamak artık mümkün değil. Orada bir dönüşüm oldu ve olmaya da devam ediyor. Işık Çağı Çocukları dünyayı Altın Çağ’a hazırlıyor. Altın Çağ ne zaman başlayacak? Aslında tanım itibarıyla 180 sene kadar sonra başlayacak ama geçiş döneminde onun enerjilerini tabii ki hissediyoruz. Aramızda daha çok Altın Çağ frekansında yaşayanlarımız var, dolayısıyla bir ‘ara dönem’ gibiyiz. Bu geçiş dönemi çok önemli. Altın Çağ’ın doğru ve güzel bir şekilde ve zamanında başlayabilmesi için geçiş döneminin çok doğru değerlendirilmesi

gerekiyor. Burada da en büyük desteğimiz çocuklar. Spiritüel çalışmalar yapanlarımız bilir, melekler, rehber hayvanlar gibi bir sürü destekçimiz var, Kuantum fiziği var, saymakla bitmez çok değerli yöntemler var. Onların hepsi bizi bilinç olarak bir yere kadar getirdi, bundan sonra çocuklarımızı takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Onlar gerçekten çok daha yüksek frekanslarla, yüksek bilinçlerle geliyorlar. Onların görevleri ve farklılıkları neler? Görevleri Altın Çağ’ı başlatmak ve Altın Çağ’a bizi hazırlamak. Bizleri eğitmek, dünyanın ve insanların enerjisini değiştirmek… O yeni enerjileri ve yeni bilgileri dünyaya getiriyorlar ve bizi dönüştürüyorlar. Davranışlarıyla, söyledikleriyle, yaptıklarıyla o kadar bilinçliler, o kadar farkılar ki bizden. Onlardan öğreniyoruz ve o şekilde eğitiliyoruz. Onların desteğiyle Altın Çağ’a ve hatta daha ilerisine hazırlanıyoruz. Işık Çağı Çocukları’nın desteklenirlerse yeteneklerinin ortaya çıkacağından, yoksa o yeteneklerin kaybolacağından bahsediyorsunuz kitapta. Nasıl bir destek? Ebeveynlerin rolü nedir? Ebeveynler ve eğitimciler başta olmak üzere herkes aslında farkında ki bu çocuklarda bir değişiklik var. Ama bu nedir, ne oluyor? Bu kitap o konulardaki bilgiyi vermeye odaklanmış durumda. Bu çocukların hepsinin belli bir görevi varsa, o görevi hayata geçirmeleri gerekli doğal olarak. Ortamın da onlara göre düzenlenmesi gerekiyor. Anne-babalarının onları doğru bir şekilde anlayabilmesi çok önemli. Bu çocuğun şöyle şöyle özellikleri var, bu çocuk şu gruptan, bu yüzden bu özellikleri var ve bu yüzden ona şöyle yaklaşmalıyım bilincine ulaşması lazım. Anne-babaların dikkat etmesi gereken konular neler? Işık Çağı Çocukları’nın da öğrenmeleri gereken şeyler var ve bunlar her gruba göre de değişiyor. Örneğin Melek Çocuklar’ın sınırlarını koruyabilmeyi öğrenmesi ve kendilerine de özen göstermeleri gerekebiliyor. Yıldız Çocuklar, annelerinin çok yoğun sevgisine ihtiyaç duyabiliyorlar. Annelerin, babaların, eğitimcilerin, danışmanların onları dengelemesi gerekebiliyor. Bu dengeleme çok hassas ve eğitimlerimizde en çok çalıştığımız konulardan. Her ne kadar güçlü insanlar olabilseler de özellikle küçüklüklerinde gerekli hoşgörüyü onlara göstermediğimiz zaman “Bende bir gariplik var” duygusu duyuyorlar. Bu sefer de yetenekler körelmeye başlıyor. Genelde üç-dört sene öncesine kadar çoğu gencin yetenekleri büyük ölçüde kapanıyordu. Şimdi artık toplum bilinci de yükseldiği için daha çok anlıyoruz, daha çok değer veriyoruz. Bu da otomatik olarak doğru desteğe dönüşüyor zaten. Yeni nesil çocukların teknoloji konusundaki yetenek ve bilgileri hayret verici. Kitapta bu konuda rüyalarında aldıkları telepatik bilgilerden bahsediyorsunuz... Evet onlar bile var! Bunu biraz açabilir miyiz? Çocuklar bizlerden çok daha açık. Çünkü çocuklar yedi yaşa kadar teta ve alfa frekansındadır. Biraz daha meditatif bir halde işler beyin. O esnada evrenden daha fazla mesajlar alabiliyorlar. Bu çocuklar diğer gezegenlerden gelen dostlarla irtibatta olduklarını bile söyleyebiliyorlar. Çocukların kendi aralarında farklı bir dilde konuşup anlaştıkları oluyor. Belki fark eden anne-babalar olacaktır. Bu gibi durumlarda anne-babalara nasıl bir yaklaşım öneriyorsunuz? Bir kere kesinlikle “Saçmalıyorsun”, “Öyle bir şey yok”, “Hayali arkadaş yoktur”, “Yalan söylüyorsun, bir daha bunları anlatma ve çizme” şeklinde yaklaşmayalım. Hiç tahmin etmediğim anne-babalardan bile böyle tepkiler alabiliyorum. Ebeveyn çocuğu destekleyecek ve koruyacak en büyük yoldaştır. Bu aşamada “Sen neler oynuyorsun hayali arkadaşınla?”, “Ne diyor sana?” gibi sorular sorabiliriz. En iyi tabir ‘aklı başında bir yoldaş’ olmak o çocuklar için. Sıkmayacağımız, tamamen de bırakmayacağımız bir ilişki. Onların söylediklerini, anlattıklarını dinleyeceğiz. Çok iyi dinleyiciler olmamız ve mantıklı yaklaşmamız gerekiyor. Şu tutum yanlış mı: “Tamam, bunu bana anlattın ama başkalarına bahsetme!” Çocuk bunu bir sır olarak mı saklamalı? “Bunu başkasının yanında anlatma” dediğimiz zaman, bu “Demek bu garip bir şey, demek bu kötü bir şey” algısı yaratıyor. O şekilde değil de, “Başka arkadaşlarınla paylaştın mı?”, “Ne dediler?” gibi yaklaşılabilir. Onların tepkilerine göre bazı arkadaşlarıyla paylaşabilir. Böyle tecrübeler yaşayan çocuklardır onlar, birbirlerini çok iyi anlar ama hiç alakası olmayan çocuklarla birtakım problemler yaşayabilirler. Dolayısıyla bu çocuklar için kurallar değil, duruma özel çözümler üretilebilir. Işık Çağı Çocukları kurallara cevap vermiyorlar çünkü. Onlar çok özgünler ve özgün çözümler istiyorlar. Çok mantıklı bir şekilde olayı inceleyip, dürüstçe onlarla oturup konuşup

dürüst çözümler bulmamız gerekiyor. Yüksek hassasiyetler, Işık Çağı Çocukları’nın belirgin özelliklerinden. Nelere karşı yüksek hassasiyet duyuyorlar? Hassasiyetler çok önemli ama ülkemizde hiç bilinmeyen bir konu. Yüksek hassasiyetler bu çocukların oluş yapılarıyla çok alakalı. Sinir sistemlerinin etrafı, çevreyi çok fazla algılıyor olmasından kaynaklanan bir durum. Enerjileri algılıyorlar, başkalarının ne düşündüğünü ne hissettiğini algılıyorlar. Bunlar pozitif yönleri ama ağır enerjili, çok kalabalık ortamlara girdikleri zaman, mesela AVM’lerde bu çocuklar çok zorlanabiliyor. Çünkü orada her şey çok yoğun. Bu sefer çabuk yoruluyorlar. Huysuzlaşmaya başlıyor, gitmek istiyorlar. Çocuk şımarıklık, huysuzluk yapıyor diye düşünüyoruz. Halbuki orada o çocuk hassasiyetlerinden ötürü gerçekten acı çekiyor. Yüksek hassasiyetler alerjilerden tutun kıyafetlerdeki etiketlere kadar olabiliyor. Bu noktada ebeveynlerin çocuğu dinlemesi gerekiyor. Bir şeyden rahatsız oluyorsa bir nedeni vardır. Onu mümkün olabildiğince çözüme ulaştırmamız lazım. Çünkü yüksek hassasiyetleri doğru bir şekilde çözümlemediğimiz zaman bunlar

“Bazıları yemek için hayvanları öldürmeyi reddediyor. Bazıları küçük yaştan itibaren vejetaryen veya vegan olabiliyor.”

daha büyük problemler olmaya başlıyor. Çocuk iyice öfkelenebiliyor, çok fazla yorulduğu için sağlığı bozulmaya, çabuk hastalanmaya başlayabiliyor. Hassasiyetleri çok iyi yönetmeniz lazım. En azıdan belli bir yaşa gelene kadar. Çünkü büyüdükçe bünyesi de güçleniyor, o şartlara daha iyi tahammül edebiliyor. Yemek konusunda da bazı farklı özellikleri var Işık Çağı Çocukları’nın... Bazıları yemek için hayvanları öldürmeyi reddediyor. Bazıları küçük yaştan itibaren vejetaryen veya vegan olabiliyorlar. Bir danışanım vardı, erkence mamaya geçmek zorunda kalınmış. Çocuk organik olduğunu düşündüğümüz mamaları bile reddetmiş. İlla evde yapılacak. Kendi yaşam şartları var bu çocukların. Ortak fiziksel özellikleri neler? Kristal grubu dediğimiz çocukların gözleri daha büyük olabiliyor. Yıldız çocukların daha çekik gözleri olabiliyor. Bazılarının özellikle bebeklikte çok büyük alın ve kafaları olabiliyor. Bazıları daha minyon olabiliyor ve minyon olanların vücut ısıları ve tansiyonları daha düşük olabiliyor. Aslında onların DNA’larının bile farklı olduğuna dair çalışmalar var!

an Özk m e bn Şe

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.