Eski enerji: Kendini ayrı hissetmek

Pozitif - - UYANIŞ -

an Esra Ö. Erdoğan, kısa bir süre doğ

Er önce yayınlanan ‘Uyan Aç Kalbini’ .

Ö kitabında ‘Ben Ben’im’ kavramına a sr bakış açısını da ortaya koyuyor.

E “‘Ben Ben’im kavramı, Tanrısal niteliklerin insanda açığa çıkması demektir. Diğer bir deyimle; Tanrı’nın kendini insanda ifade etmesidir”diyen Erdoğan, evrende yalnız olmadığımızın bilincine varmak için ruhla yeniden bağlantıya geçmeye izin vermenin önemli olduğunu vurguluyor. Ona göre çoğu kişi, ruhunun çok azıyla iletişim halinde. Oysa bu bağlantı ‘Ben Ben’im’ enerjisinin açığa çıkmasında önemli. Erdoğan, kişinin en yüksek titreşim potansiyelinin açığa çıkmasının Tanrısal bilinçle mümkün olduğunu belirterek “‘Ben Ben’im kişinin kendi özüne uyumlanmasıdır. O zaman insan hayatını bir kurban sendromuna girmeden kucaklayabilir. Değersizlik ve yetersizlik, endişe, kaygı bozukluğu, kronik depresyon gibi düşük titreşimlere girmek yerine Tanrısal hayatın farkına varabilir ve kendi hayatının illüzyonundan çıkarak bir ve bütün olduğu bilincine geçerek daha huzurlu, mutlu ve bolluk içinde yaşamını yaratabilir. Bu saf bilinçtir. Kişinin sorgulamalarının bittiği yerdir. Etrafta olan her şeyin onun hayrına olduğunun bilincine açılma halidir” sözleriyle konuya açıklık getiriyor.

Ayrılık illüzyondur

Bu öğretinin temellerinin çok daha eskilere uzandığını söylüyor Erdoğan. Eski enerjinin yerini yenisine bıraktığını anlatırken “Nedir eski enerji?” sorusunu dillendiriyor. Cevabını da yine bir soruyla bitiriyor:

“Kendinizin Allah’tan ayrı olduğunuzu zannetmenizdir. Ne zaman bu ayrılık duygusunun bir illüzyon olduğunu ve bir olduğumuzu fark etmeye başlarız, işte o zaman yeni bir bilince doğru uyanmaya başlarız ve bunun da ‘Ben Ben’im’ enerjisinin devreye girmesiyle gerçekleştiğini hissederiz. ‘Ben Ben’im’ sezgisel bir bilişle gelir. Varlığınızın özünden şüphesiz bir enerji akmaya başlar. Siz derin bir bilişe ve kabule geçersiniz. Sadece insan olduğunuz kavramdan çıkarak direkt olarak kaynaklaözünüzle bağlantıya geçersiniz. Tasavvuf bunu ‘La ilahe illallah’ sırrıyla söyler ve alem hep bu sırla yankılanır ‘Allah’tan başka Tanrı yok?’ O zaman ben kimim?”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.