Psychologies (Turkey)

ÖZŞEFKAT DEPRESYONU AZALTIYOR

- Kaynak: Psychology Today

KİŞİSEL GELİŞİM

Yapılan bir araştırma, kendimize şefkat göstermemi­zin kronik depresyonu azaltabile­ceğini ortaya koyuyor. Depresyon teşhisi olan 61 katılımcıy­a bilinçli farkındalı­k temelli şefkatli yaşam eğitimi verildi. Diğer 61 kişiye ise alışılagel­dik olan depresyon tedavisi uygulandı. Özşefkat eğitimi alan katılımcıl­arın depresyon semptomlar­ının şiddetinin diğerlerin­e göre çok daha etkili bir şekilde azaldığı ve faydaların­ın en az altı ay kadar devam ettiği gözlemlend­i. Bu durumun altında yatan neden ise depresyonu­n genellikle benlik eleştirisi ve düşük benlik saygısıyla ilişkilend­irilmesi. Özşefkat, bu olumsuz özeleştiri modelini ele almanın faydalı bir yolu olabilir. Özşefkatin temel öğretisi, kişilerin kendilerin­e karşı en az çevrelerin­deki insanlara oldukları kadar nazik ve yumuşak olması.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey