Psychologies (Turkey)

DOĞA DİLE GELİRSE

YerKuşAğı

- Deniz Gezgin, Can Yayınları, 88 s. Animals · Wildlife

Deniz Gezgin “YerKuşAğı”nda, hayvanları­n, taşın, toprağın dilinden konuşuyor. Bir kız çocuğu, yaralı bir kuş, ne olduğu belli olmayan bir yaratık ve bir geyik birbirleri­ni buluyor, birbirleri­ne tutunuyorl­ar. Beşerden arınan bu varlıklar daha sonra yeni bir yaşam bulmak için bilinmeyen bir diyara doğru yola koyuluyorl­ar. Yazar kendine has üslubuyla canlı ve cansızın sesini duyurmayı deniyor bu kısa romanında. Bizleri yeniden alçakgönül­lü olmaya, körelmiş hislerimiz­i uyandırmay­a ve dilin gürültüsün­e kapılmayı bırakıp tekrar diğer canlılar arasındaki yerimizi almaya çağırıyor.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey